18 jaar geleden

Het liefdewerk van mijn Heiland

Uw komen Heiland,
hier op aardeis van onschatbare waarde.
Geprezen zij Uw naam!
In satans macht, in dood en zonden
zo hebt U mij gevonden,
door al Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
Het begon hier voor U al met pijn
want U mocht er zo niet zijn.
Geprezen zij Uw naam!
Armoedig maar ook in eenzaamheid
heeft God Uw komst bereid.
Zo was Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
Maar werd ook heel Uw leven
met eenzaamheid doorweven.
Geprezen zij Uw naam!
Niets kon U verhinderen
Uzelf te geven voor Gods kinderen.
Dat was Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
Zo liep alles Heer op U aan
toch bent U niet teruggegaan.
Geprezen zij Uw naam!
Smarten, smaad en hoon,
dat was hier Uw onverdiende loon
op al Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
De toorn van God kwam op U neer
zo bracht U tot God mij weer.
Geprezen zij Uw naam!
Hoe eenzaam was U in dat uur
van oordeel door Gods vuur.
Ja, ook Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
U leed, U bent gestorven,
zo hebt U mij verworven.
Geprezen zij Uw naam!
U bent weer opgestaan
en naar de hemel gegaan,
volbracht Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
Nu bid U daar voor mij,
blijft hier steeds aan mijn zij.
Geprezen zij Uw naam!
U brengt mij naar Uw Woord,
in Uw zo heerlijk oord,
door al Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
Daarboven na al mijn geween,
ben ik nooit meer alleen.
Geprezen zij Uw naam!
Want zij die U daar omringen
brengen volmaakte lof voor de dingen,
gedaan door Uw liefdewerk.
Geprezen zij Uw naam!
 
Geprezen zij Uw naam!
zing ik met d’ Uwen hier tezaam
Uw liefde heeft mij tot God gebracht
op grond van het werk, door U volbracht.
Geprezen zij Uw naam!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW