2 jaar geleden

Het leven van David (01)

1 Samuël 16

David was een bijzondere persoonlijkheid. Hij verenigde in zich het ideaal van een herder, een generaal, een koning, een musicus en een dichter. Zijn leven was zeer bewogen. Het is gemakkelijk om het overzicht te verliezen over alles wat er is gebeurd (bij voorkeur in chronologische volgorde). Ook om deze reden is een korte wandeling door het leven van deze man naar het hart van God zeker nuttig en heilzaam.

 

 

David wordt tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13)

Saul was door God verworpen vanwege zijn ongehoorzaamheid. Hij had niet langer de goedkeuring van God, maar hij is nog niet terzijde gesteld. (Een dergelijke handelwijze van God vinden wij vaker, denk aan Jeruzalem, dat verworpen werd na het doden van de Messias; de verwoesting vond echter pas plaats in 70 na Christus). Intussen wordt David door Samuel tot koning gezalfd.

Saul is een groot en imponerend man. David komt uit het kleine Bethlehem (Mich. 5:2) en is de jongste in het huis van zijn vader. En hij, de achtste zoon (het getal acht markeert een nieuw begin), wordt tot koning gezalfd! God gebruikt nog steeds de kleinen en onaanzienlijken om de sterken teniet te doen.

Dit is de eerste zalving van David. Het vindt in besloten kring plaats. De tweede zalving wordt gedaan door de mannen van Juda (2 Sam. 2:4) en de derde zalving wordt gedaan door de oudsten van Israël (2 Sam. 5:3).

Nadat David gezalfd is, komt de Geest van God over hem (1 Sam. 16:13). Maar van Saul wijkt Hij af (1 Sam. 16:14). Dit brengt ons bij het tweede stadium in het leven van David.

David komt aan het koninklijk hof (1 Sam. 16:14–23)

Saul wordt gekweld door een boze geest. Zijn dienaren raden hem niet aan het aangezicht van God te zoeken (dat zou het juiste zijn geweest), maar zij raden hem aan verlichting te zoeken in de muziek. Saul stemt toe – en zo komt de jonge, muzikale David aan het hof van de koning. Hij komt om te dienen, niet om gediend te worden. Door zijn dienst, vindt Saul verlichting. Echt herstel of bevrijding zou het resultaat zijn geweest als Saul berouw had getoond. Een belangrijke les ook voor ons, die soms alleen aan de symptomen denken en niet tot de kern van de zaak doordringen.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.10.2009.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW