1 jaar geleden

Het Lam is waardig

Openbaring 5 vers 8-9:
“Toen Hij het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten vóór het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie.”

Het Lam is waardig! Het Lam wordt overal in de Schrift genoemd, van Genesis tot Openbaring. Alleen al in Openbaring wordt het minstens 28 keer genoemd! In de verzen van vandaag leren we, dat het Lam waardig is vanwege de waarde van Zijn Persoon en werk. Hij is waardig vanwege wie Hij is en wat Hij heeft volbracht!

Een van de duidelijke thema’s van het boek Openbaring is, dat alleen God aanbeden mag worden. Afgoderij, het aanbidden van demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten voorwerpen, wordt veroordeeld. (Openb. 9:20).

De oorlog die in Openbaring wordt afgebeeld is een strijd tussen het Lam en het beest, dat eist dat de bewoners van de aarde hem aanbidden (Openb. 13:4,12,15; 14:9,11; 16:2) Het is een wedstrijd om wie aanbeden zal worden: God en Zijn Lam of de draak en zijn beest.

Het Lam verdient de aanbidding die voor het beest verboden is en die God Zelf toekomt. Alleen Goddelijke personen mogen worden aanbeden!

Dit thema wordt tweemaal in het boek benadrukt door de duidelijke boodschap dat zelfs engelachtige boodschappers niet mogen worden aanbeden (19:9-10; 22:8-9). Bij twee gelegenheden viel Johannes neer om een engel te aanbidden. Bij beide gelegenheden protesteerde de engel, dat hij slechts een andere dienaar van God was.

Toen werd het bevel gegeven, dat in het hele boek weerklinkt: “Aanbid God!”

De leer is duidelijk: alleen God moet aanbeden worden. Alleen Goddelijke Personen zijn aanbidding waardig. Het Lam is de aanbidding waardig die God toekomt. God en het Lam worden samen aanbeden (Openb. 5:13).

Nu mogen we door het geloof de glorie van God zien schitteren in het aangezicht van Jezus Christus en ons erop verheugen, dat het geloof plaats maakt voor het aanschouwen!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW