8 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 8)

De overwinning over de duivel

Het Woord van God leert ons dat elke persoon van de Godheid een tegenstander heeft. Voor de Vader is het de wereld (1 Joh. 2:15-16), voor de Heilige Geest is dit het vlees (Gal. 5:17), en de grote tegenstander van de Heer Jezus is de duivel. Maar deze vijand is op het kruis van Golgotha verslagen. Daarmee willen we ons in deze les bezighouden.

1. Wie is de slang? Gen. 3:14; Openb. 12:9; 20:2:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Het woord ‘satan’ komt uit het Hebreeuws en betekent: vijand, tegenstander. “Duivel” is afgeleid van het Griekse woord ‘diabolos’ en betekent lasteraar, tweedrachtzaaier.

2. Wie behoren allemaal tot het zaad van de slang? Gen. 3:15; Joh. 8:44; 1 Joh. 3:12:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Wie is het zaad van de vrouw? Gen. 3:15; Gal. 3:16:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Wie behoort ook tot het zaad van de vrouw? Gen. 3:15; Matth.13:38; Openb. 12:17:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De vijandschap tussen de verschillende zaden wordt al zichtbaar bij Kaïn en Abel. Ze loopt door de geschiedenis van Israël heen (bijv. Saul en David), en ook door de geschiedenis van de gemeente (denk maar aan de inquisitie [Openb. 18:24]). tussen deze twee zaden of geslachten bestaat dus een eeuwige vijandschap, maar dat altijd van de zijde van de slang en haar zaad uitgaat.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de bijlage van de cursus “Grondslagen van het geloof”, hoofdstuk 4, getiteld: “Twee families” (deze cursus wordt DV later nog gepubliceerd).

5. Waarom wordt de Heer Jezus “zaad van de vrouw” genoemd? Gen. 3:15; Jes. 7:14; Matth. 1:18:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Wat was het wapen van de Heer, toen Hij in de woestijn door satan verzocht werd? Matth. 4:1-11; Luk. 4:1-13:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Hoe eindigt deze eerste confrontatie van onze Heer met de duivel? Matth. 4:10-11; Luk. 4:13:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Wat betekent de inhoud van de verzen hieronder in verband met deze eerste overwinning van de Heer in de woestijn? Matth. 12:29; Mark. 3:27:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Aan het eind van de weg van onze Heer komt satan, die een tijd van hem geweken was, weer terug.

9. Wat betekent de zinsnede: “… de overste van de wereld komt en heeft in Mij (in Jezus) helemaal niets“? Joh. 14:30; 1 Joh. 3:5; Hebr. 4:15:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Wat is de noodzakelijke voorwaarde voor het oordeel en het uitwerpen van satan? Joh. 12:30-33; Joh. 16:11:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Wie heeft de macht over de dood? Hebr. 2:14:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. Waardoor heeft de Heer Jezus de satan vernietigd? Hebr. 2:14:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Wie de Heer heeft bevrijd uit de macht van de dood? Hebr. 2:15

……………………………………………………………………………………………………….……………….

14. Welke overheden en machten worden hier waarschijnlijk bedoeld? Kol. 2:15:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

15. Van welke gebeurtenis spreken de volgende Schriftplaatsen? Luk.10:18; Openb. 12:9,12:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

16. In wat voor soort toestand bevindt zich de duivel in het 1000-koninkrijk? Openb. 20:2:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

17. Wat gebeurt er aan het einde van 1000-jarig koninkrijk en wat bewerkt deze gebeurtenis? Openb. 20:7-8:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

18. Wat is het uiteindelijke lot van de duivel? Openb. 20:10:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Zie onder de bijlagen van de cursus het artikel “De nederlaag van satan” (deze zal DV later gepubliceerd worden).

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW