4 jaar geleden

Henoch (1) – Wie wilt u behagen?

 

pic.php.jpeg

 

“Door [het] geloof werd Henoch weggenomen opdat hij [de] dood niet zag, en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had” (Hebr. 11:5).

Tot de tijd dat Henoch door God werd weggenomen, was ieder mens daarvoor te eniger tijd gestorven. Vroeg of laat trof het ieder mens. Maar God had iets heel speciaals voor Henoch gepland – hij hoefde niet door de dood te gaan, maar God nam hem rechtstreeks tot Zich. Iets soortgelijks vinden we bij Elia, die eveneens door God van de aarde werd weggenomen, zonder eerst te sterven. Elia steeg in de stormwind op naar de hemel op vurige wagens (2 Kon. 2:1,11).

God wilde niet, dat Henoch de dood zou zien. Henoch was nog relatief jong met zijn 365 jaar toen God hem tot Zich nam. We weten niet precies waarom God hem zo “vroeg” tot Zich haalde, maar het kan heel goed zijn, dat zijn leven bedreigd werd door zijn eigen volksgenoten, omdat hij het komende oordeel predikte, wat over de mensen komen zou en in de vloed bij Noach tenslotte ook kwam (zie Judas vs. 14 en 15). Zoals het ook vandaag nog is, willen mensen deze boodschap niet horen, hoewel hen daardoor ook de enige mogelijkheid om gered te kunnen worden, aangeboden wordt.

Henoch werd opgenomen door geloof. Dit betekent niet het geloof, dat God ons tot gerechtigheid rekent, dus het reddend geloof. Het is natuurlijk waar dat Henoch dit geloof had, maar het punt hier is, dat Henoch een diep, onwankelbaar geloofsvertrouwen in zijn God had. Dit geloof was dag in dag uit duidelijk in het leven van Henoch, doordat hij God betrok in alle gebieden van het leven. Of beter gezegd: God stond in het middelpunt van zijn leven en hij maakte alles van Hem afhankelijk.

Voordat God hem opnam, had Hij Henoch het getuigenis gegeven, dat Hij welgevallen aan hem had. Toen God Henoch zag en hoe hij met Hem leefde en Hem volledig vertrouwde in de alledaagse dingen, verheugde God Zich daarover. Over de Heer Jezus wordt ook meerdere keren gezegd, dat de Vader een welbehagen in Hem had (Matth. 3:17; 17:5). Het hele leven van de Heer Jezus behaagde God, omdat Hij in volkomen afhankelijkheid, in gehoorzaamheid en vertrouwen op Zijn God wandelde.

Wat is de prioriteit in mijn en uw leven? Gaat het erom, dat we onszelf willen behagen respectievelijk, dat ons leven ons werkelijk bevalt? Helaas investeren we vaak meer in een goed leven, dan ernaar te vragen of we God vreugde bereiden in wat we elke dag doen.

Toen Henoch werd opgenomen, liet hij duidelijk een leegte achter. Hij werd gemist, want de mensen begonnen hem te zoeken. Natuurlijk konden ze hem niet vinden, maar Henoch had in zijn leven sporen achtergelaten, waardoor mensen hem niet zo gemakkelijk vergeten zouden. Van de oudtestamentische koning Joram wordt verteld, dat hij stierf na een pijnlijke ziekte en dat niemand hem miste. Stel u dat eens voor: hij was zijn hele leven bekend en als koning uitgerust met veel macht en gezag, maar na zijn dood dacht niemand meer aan hem. “Hij was tweeëndertig jaar oud, toen hij koning werd, en regeerde acht jaar in Jeruzalem. Hij ging echter heen zonder betreurd te worden. …” (2 Kron. 21:20).

Hoe zou het in mijn en jouw leven zijn als God ons tot Zichzelf zou opnemen? Laten wij sporen van zegeningen achter zoals Henoch? Wat zou de mensen in mijn en uw omgeving in herinnering blijven, wat zou de inhoud van hun gesprekken zijn als ze aan mij denken, als ik er niet meer zou zijn? Is het dan nog mogelijk om met God over mijn en uw leven te spreken? Weten de mensen, dat wij met God willen leven, op Hem willen vertrouwen en dat Hij in het middelpunt van ons leven staat?

Net zoals Henoch door God werd opgenomen vóór de komende zondvloed, zal ook de gemeente van God zeer spoedig worden opgenomen voor de komende oordelen, die over de hele aarde zullen komen om de goddeloosheid te oordelen en de aarde voor te bereiden op de regering van de Heer Jezus. God zal Zijn gemeente bewaren.

Zult u er bij zijn, als de Heer Jezus terugkeert? Misschien vandaag nog.

 

Christian Achenbach; © www.bibelpraxis.de

28.07.2020

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW