6 jaar geleden

Hebreeën 12 vers 9

“Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid”.

Passend christelijk leven komt voort uit een passend oog van onszelf in relatie met God. Ten eerste moeten we leren om te gehoorzamen. De meest algemene uitdrukking in het NT voor “gehoorzaamheid” is een woord dat betekent “luisteren onder”. Als we accepteren dat we onder God zijn, dan moet Gods leiding zeker worden gehoorzaamd. Nadat we eerst Christus als onze Redder gehoorzaamd hebben (Hebr. 5:9), moeten we ook gehoor geven aan Christelijk onderwijs “zoals het waarlijk is, als Gods woord” (1 Thess. 2:13). Degenen die moedwillig Gods Woord niet gehoorzamen, moeten worden gecorrigeerd (2 Thess. 3:14).

Vervolgens moeten we leren ons te onderwerpen. Dit woord betekent dat we “naar onder gaan”. Onderwerping is eerst gehoor geven aan God, onze Vader (Hebr. 12:9). Als we ons aan Hem onderwerpen, zullen we direct accepteren wat Hij geeft. We zullen moeilijke tijden interpreteren als gelegenheden van Zijn heilzame tuchtiging, dat ons helpen zal om geestelijk te groeien. Onderwerping betekent ook het erkennen van Gods werking in ons leven. Paulus vertelde de Korinthiërs om onderdanig te zijn aan het huisgezin van Stéfanus, toegewijde dienstknechten van de Heer (1 Kor. 16:15-16). De duidelijkste weg om God te gehoorzamen is een houding te tonen dat “zich onderwerpt” aan onze werkgevers, overheden, en leiders in de gemeente. Twee keer wordt ons eenvoudig verteld om ons aan andere christenen te onderwerpen, ongeacht de betrekkelijke status (Ef. 5:21; 1 Petr. 5:5).

Ten derde moeten we leren geduldig te zijn, of “onderaan staan”. Dit heeft het idee van het verdragen van beproevingen in plaats van te proberen er onder uit te komen. Geduld wordt echt geleerd alleen door verdrukking (Rom. 12:12). Natuurlijk gesproken is het geen prettige les, maar geestelijk is het de meest winstgevende, want het levert altijd groter christelijke volwassenheid op (Jak. 1:3-4). Willen we sterkere christenen worden? Dan kunnen we de Heer vragen om ons te helpen om “onderaan te staan”.

Stephen Campbell, © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW