7 jaar geleden

Hebreeën 12 vers 11

“Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid”.

Onze Vader in de hemel heeft ons pad gepland. Hij heeft de vele haren van ons hoofd geteld. Niet één enkel incident, hoe onbeduidend van aard ook, kan zich bij ons voordoen zonder Zijn kennis. De wereld is de school voor de kinderen van God. Het leven is de tijd voor het ervaren van vele onbegrijpelijke dingen, waarvan de eeuwigheid de reden onthullen zal. Beproevingen worden in voortreffelijke wijsheid gedoseerd toebedeeld, en wij kennen hun uiteindelijke doel, hoewel hun huidige pijn een raadsel kan zijn. De tuchtigingen van onze Vader zijn tot ons nut, opdat we aan Zijn heiligheid deel zouden krijgen (vs. 10).

God verklaart niet altijd de reden van Zijn regeringswegen, Zijn handelen met ons, maar Hij heeft volledig Zijn hart voor ons ontvouwd, en daarom is het ons voorrecht om te wandelen door geloof. Hij, die opgeleid is in de school van de verdrukking, is gemakkelijk herkenbaar aan een gebrokenheid van geest, nederigheid van hart, en bovendien aan vertrouwen in God. De vreedzame vruchten zijn het bewijs van het goede en volmaakte werk van God in de ziel.

Laten we niet vergeten dat de dag nabij is, dat de zorg van onze hemelse Vader voor zijn onwetende en eigenzinnige kinderen niet meer nodig zal zijn. De levensles zal binnenkort geleerd zijn. De schooltijd zal dan voorbij zijn. De omstandigheden van het toneel waarin we hebben geleden, en waarin we vernederd en beproefd zijn, zullen verwisseld worden voor de vrede en vreugde van het huis van de Vader. Dan zal het aan geen goed ding ontbreken, en niemand zal de genade om van het goede te genieten, ontbreken. Dan zullen we de liefde van de Vader in zijn volheid kennen, en zullen we voortdurend Zijn nabijheid genieten als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan, in een diepere wijze dan we ooit op aarde geleerd hebben, zullen we deze wonderbare woorden van de Heer Jezus begrijpen: “… en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad” (Joh. 17:23).

Moet ik vragend hier vaak gaan,
boven zal ik ’t eens verstaan.

H.F. Witherby, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW