6 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 21

“Door [het] geloof zegende Jakob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad [leunend] op het uiteinde van zijn staf”.

Jakob had een speciale plaats in Gods bedoelingen, maar hij herkende dit niet in zijn jonge leven. Hij bracht een groot deel van zijn leven door met het beramen en maken van plannen, dingen proberen uit te werken. Jacob heeft de twijfelachtige eer om de eerste te zijn in een lange rij van mensen die ‘op slinkse wijze te werk gaan en handelen’. Hij dacht dat hij door zijn eigen slimme vindingrijkheid dingen zijn gang kon laten gaan.

Door zijn plannen moest Jakob zijn moeder vroegtijdig verlaten en heeft haar nooit meer gezien. Door zijn plannen kwam hij onder invloed van een oom, handiger dan hijzelf, die zijn loon tien keer veranderde en Jakob nog meer misleidde dan dat Jakob anderen had bedrogen. Door listige plannen te maken, had Jakob een moeilijk leven.

Maar aan het eind van zijn leven was Jakob veranderd. Op zijn oude dag leerde hij te stoppen met zijn plannen, en hij liet God toe hem Zijn weg uit te laten uitstippelen. God gaf hem een nieuwe naam, Israël, wat ‘prins met God’ betekent. En God begon Jakob te vormen om overeenkomstig deze nieuwe naam te leven. Het was een geweldige dag voor Jakob toen hij begon te leven als een ‘prins met God’ in plaats van als een bedrieger.

God verandert nog steeds de namen en levenswijzen en karakters van mensen. Hij verandert ons van zondaars in heiligen door eenvoudig geloof in Christus. Hij trekt ons uit de duisternis in Zijn wonderbaar licht. Hij leert ons te stoppen met het gaan van onze eigen weg en te beginnen om Zijn weg te gaan.

Jakob heeft dit pas geleerd toen hij oud was. Degene onder ons die nog jong zijn doen er goed aan om van zijn fout te leren. Leer vroeg dat de wil van God goed en volmaakt is en aanvaardbaar. Laten we onze plaats innemen bij de psalmist door te bidden: “Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen” (Ps. 90:14). “HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag” (Ps. 25:4-5).

Grant W. Steidl, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW