15 jaar geleden

Hanna en David (3)

De opening van Uw woorden geeft licht

(Psalm 119 vers 130a)

Les 3

Enkele praktische tips:
• Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
• Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
• U/je mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw/jouw vragen worden discreet behandeld.
• bepaal zelf het tempo maar maximaal één les per 14 dagen mailen.
• Hoe kan ik deelnemen aan deze cursus? Zie onderaan les 1.

 

Beste cursist(e),

We hebben het de vorige keer gehad over lzak en Jozef. Twee jonge mensen die een voorbeeld voor ons zijn, in hun doen en laten.
Nu gaan we kijken naar Samuël. Zijn moeder heette Hanna. Zij was al heel lang getrouwd met Elkana, maar zij kreeg maar geen baby. Daarom was ze erg verdrietig. Ook vandaag zijn er die dit meemaken en hebben soms erg veel verdriet. Dan is er ook voor hen – en ons die om hen heen staan – mogelijk iets te leren van Hanna.
Elk jaar ging zij met Elkana, een lange reis maken. Ze gingen dan naar het huis van God in Silo.
Als zij daar weer eens zijn, gaat Hanna het huis van de Heer binnen om te bidden. Daar wil ze met de Heer God over haar verdriet praten. Daar heeft zij de Heer beloofd, dat als de Heer haar een zoon zou geven, zij hem later aan de Heer terug zou geven. Dat betekent dat hij dan een dienstknecht van de Heer mag worden (1 Samuël 1:11).
De priester Eli vindt het maar erg vreemd wat die vrouw daar in de tempel doet. Hij ziet wel haar lippen bewegen, maar hij hoort niets. Hij denkt dat ze dronken is en wordt boos op haar. Lees maar in 1 Samuël 1:14 t/m 19.

Vraag 1

Als Hanna hem dan alles verteld heeft en ook dat ze nu tot de Heer gebeden heeft, wat zegt Eli dan?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Zo is het ook gebeurd. Op een dag wordt Samuël geboren. Wat zal moeder Hanna blij geweest zijn! En natuurlijk vader Elkana ook.

Als Samuël wat groter is, mag hij ook mee naar de tabernakel in Silo. In de Bijbel staat: als hij ‘gespeend’ is. Dat betekent, dat hij dan aan vast voedsel gewend is, in plaats van alleen maar melk. Dus Samuël is dan nog erg jong!
Als ze daar aankomen, zegt Hanna tegen de priester Eli, dat Samuël het kind is, dat God haar gegeven heeft. En ze vraagt of Samuël in de tabernakel mag blijven om te helpen. Dat mag. Zijn moeder zal het ook wel moeilijk gevonden hebben, om hem daar achter te laten, denk je ook niet? Toch doet ze het, omdat ze hem aan de Here God had beloofd en Hem liefhad.
En natuurlijk gaat zij elk jaar naar Silo. Dan ontmoet ze Samuël weer. Ook Samuël zal best eerst veel heimwee hebben gehad, maar hij was zijn ouders gehoorzaam. Deze gehoorzaamheid had hij dus al heel jong geleerd. Jij ook?
In zijn verdere leven zien we ook, dat zijn gehoorzaamheid grote gevolgen heeft. Bij Eli begint hij natuurlijk eerst met allerlei gemakkelijke karweitjes. Maar hoe ouder hij wordt, hoe belangrijker werk hij mag doen in de tabernakel. Later wordt hij zelfs een profeet van de Heer!
Het spreekwoord zegt: ‘Jong geleerd, is oud gedaan’. Jong leren, naar de Heer te luisteren en Hem te volgen heeft gevolgen voor ons verdere leven. Zijn we in onze jonge leven niet gehoorzaam, hoe willen we dan, als we ouder worden, de Heer kunnen dienen? Dat neemt niet weg, dat wanneer je (helaas!) tijdens je jongere leeftijd de Heer niet hebt gehoorzaamd, dit alsnog niet kunt doen op oudere leeftijd. De Heer zal dat ook zeker zegenen!!!

Vraag 2

Lees Psalm 119:9. Hoe kan een jongere beschermd worden voor al het zondige wat hem omgeeft. Hoe kan hij of zij gehoorzaamheid aan de Heer leren?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Naarmate Samuël ouder werd, mocht hij steeds belangrijker werk voor de Heer doen. Want de Heer wist wat er in het hart van Samuël was. Hij kende hem door en door! De Heer wist dat hij alleen maar Hem wilde dienen.

Vraag 3

Zoek nu eens 1 Samuël 3:19 op. Vul de ontbrekende woorden hieronder in.

“Samuël nu ………………………………………………………………………………

en de …………………………………………………………………………….. hem”.

Het zou fijn zijn, als dat ook van jou gezegd kon worden. Maar … dat ligt aan je zelf. Wíe en wát is het belangrijkste in jouw leven? De Heere en Zijn wil, of denk je er alleen maar aan hoe je het meeste plezier kunt maken en ben je uitsluitend bezig met je eigen verlangens?

Vraag 4

Wil je de onderstaande teksten uit Psalm 24 eens lezen en dan invullen?

(vers 4) ‘Die, …………………………………………………………………….., en

zuiver, …………………………………………………………………………………..,

(vers 5) Die zal ………………………………………………………………………………..

ontvangen van de Heer’.

Bid daarom elke dag maar of je een trouwe dienstknecht van de Heer mag zijn. En dat je heel dicht bij Hem mag blijven.

Vraag 5

En dan zal de Heer helpen staat in 2 Thessalonika 3:3. Schrijf die tekst maar over.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

We noemen nog een voorbeeld van iemand, die trouw bleef aan de Heer. Als jongen was hij schaapherder, maar later werd hij koning. We hebben het nu over David. Toen hij op de schapen moest passen, maakte hij vaak muziek. Daar had hij toen natuurlijk alle tijd voor.

Vraag 6

Weet je ook welk instrument David bespeelde? (als je het niet weet, mag je het opzoeken in 1 Samuël 16:23).

………………………………………………………………………………………………………………………..

Later, toen hij koning was, had hij vast niet meer zoveel vrije tijd, om muziek te maken. Toch weten we van hem, dat hij toen ook nog muziek maakte. In de Bijbel staan namelijk een heleboel Psalmen die door David geschreven zijn. Hij zal die gezongen hebben en er misschien ook wel muziek bij gemaakt hebben.

Vraag 7

Kun je één van de bekendste Psalmen van David noemen? Wat spreekt jou daarin het meest aan?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

In sommige Psalmen kun je lezen hoe moeilijk David het soms had en de Heer om hulp vroeg. Je merkt dan aan het eind van de Psalm, dat de Heer hem geholpen heeft. Vaak wil hij de Heer door een Psalm bedanken.

Vraag 8

Wat zingt David in Psalm 9:2?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dat was nu juist het fijne van de muziek die David maakte: hij deed het voor de Heer. Dat is heel belangrijk! Ook voor jou!

Er zijn allerlei soorten muziek en ook allerlei muziekinstrumenten. Misschien kun je zelf wel een instrument bespelen. En zo niet, je kunt toch een soort muziek maken: zingen. Eigenlijk kan iedereen muziek maken. De een bespeelt een instrument, de ander schrijft liedjes of zingt.
Als je muziek maakt, dan kun je dat doen, zodat andere mensen je zullen bewonderen. Maar je kunt het ook doen om de Heer te loven en te danken. Dus dat de Heer er door wordt geëerd en Hij er groter door wordt en niet jijzelf. Zo was het toch ook bij David? De Heer was voor David de ‘Allerbelangrijkste’!
En als je als Christenen bij elkaar bent (ook in de huiskamer), dan geeft de apostel Paulus een waardevolle aansporing, waarbij ook het Woord van Christus een bepalende rol speelt: “Laat het Woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade [dat is: in het bewustzijn van genade] zingt in uw harten voor God” (Kolosse 3:17 – Telosvertaling).

Vraag 9

Dat kun je ook lezen in Psalm 18:2 en 3.
Schrijf die teksten hier op.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

En ik hoop dat bij jou de Heer ook de eerste plaats inneemt! Let er dus op, dat bij alles wat je doet, dat is ook muziek maken, je altijd aan de Heer denkt. Vraag je af of de Heer het fijn vindt wat je doet.

Soms hoor je een leuke of vlotte melodie, dat je gemakkelijk kunt mee- of nazingen of naspelen. Toch moet je goed op de woorden letten. In zo’n liedje kunnen soms hele nare dingen staan. Soms zelfs zo erg, dat er gespot wordt met de Heer! Vraag maar aan de Heer of Hij je wil helpen om ook hierin geen verkeerde dingen te doen. Geen rare, slechte liederen in je gedachten te hebben. Dat je meer van de Heer zal houden, dan bijvoorbeeld van je gitaar, je viool of je klarinet. De Heer wil je daar graag bij helpen!

Vraag 10

Laat het gebed van David in Psalm 25:4, ook jouw gebed zijn! Wat vraagt hij daar?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Leren: Psalm 119:9

 

* * * * *

Dit was dan les 3. Op naar de volgende D.V.
Met een hartelijke groet.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW