6 jaar geleden

Handelingen 27 vers 43-44

“De hoofdman … beval hun die konden zwemmen als eerste over boord te springen om aan land te komen, en de overigen deels op planken deels op wrakstukken van het schip. En zo gebeurde het, dat allen behouden aan land kwamen”.

De laatste hoofdstukken van Handelingen geven een gedetailleerde beschrijving van de reis van Paulus naar Rome. Als we deze reis nagaan, zien we de de afname van het christelijke getuigenis van zijn heldere begin met Pinksteren, waar de harten verenigd werden, tot aan de plaats waar het schip van het openbare getuigenis in stukken gebroken is. Paulus gevangen in ketenen, was op weg om te verschijnen voor de machtige van deze wereld. Hij onderscheidt zich als Gods vaartuig, getuigend van de waarheid, de genade en de kracht van Hem die boven de wereld staat.

Paulus, de gevangene, neemt het commando van het schip over en beschikt over goddelijk inzicht dat hem geopenbaard is. “Want vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en hij zei: Wees niet bang, Paulus …” (Hand. 27:24). God gaf hem de verzekering dat allen die met hem voeren met hem gered zouden worden, en Paulus kon er aan toevoegen: “… ik geloof God, dat het zo zal gaan als tot mij gesproken is” (Hand. 27:24-26).

Vandaag zien we dat de gemeente, als het getuigenis en de kandelaar in deze wereld, wordt afgebroken; en ondanks de inspanning om het schip te redden, breekt het in stukken. Wat toevertrouwd is aan mensen, eindigt in een mislukking. Maar de ware Ark van redding, in Wie alle beloften van God beveiligd zijn – Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn beloften – overleeft fris en volmaakt als altijd. Niemand die alleen in Hem gelooft, onze Heer Jezus Christus, zal teleurgesteld zijn.

Dezelfde bronnen waarover de vroege gemeente beschikte, zijn vandaag de dag nog beschikbaar – Zijn Woord, Zijn Geest, Zijn tegenwoordigheid. De Heilige Geest is de goddelijke kracht die het ons mogelijk maakt en ons bekrachtigt. De goddelijke tegenwoordigheid van onze Heer, die Zich trouw aan Zijn beloften houdt, zal aan elke behoefte op onze weg naar huis voldoen.

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW