15 jaar geleden

Handelingen 13 vers 9

De omkeer van deze man die “van een Saulus een Paulus” werd, is bijna een spreekwoord geworden. Saulus was de jongeman vol energie, die in het jodendom meer succes had dan zijn leeftijdsgenoten. Paulus was de nederigste apostel en navolger van de Heer Jezus, Die zachtmoedig en nederig van hart was. Saulus bezat alle voordelen van een vroom en streng wettisch ouderlijk huis van de stam van Benjamin. Toch vergat Paulus echter niet, dat hij als ijveraar voor de vaderlijke overleveringen de gemeente van God vervolgd had.
Hoe heeft de Heer deze man veranderd! Al zijn voordelen hield hij voor ‘schade en drek’ en dat niet alleen na de verschijning van de Heer op de weg naar Damaskus. Zijn hele leven werd gekenmerkt door opoffering en toewijding aan de Heer Jezus. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, zijn Heer, gaf hem daarvoor de kracht en de volharding.

Kunnen wij niet veel van hem leren? Wat wij van nature zijn en hebben lijkt ons vaak zo belangrijk. Toch zouden wij ondanks dat alles voor eeuwig verloren zijn gegaan, als de Heer Zich niet over ons ontfermd had. Dat wij nu voor God in Christus zijn – daar komt het alleen op aan. Voor God bestaat onze waarde in de volkomenheid en schoonheid van onze Heer en dat geldt zonder onderscheid voor alle gelovigen. Maar het is aan ons de Heer in ons leven te laten werken en heersen en de hindernissen uit de weg te ruimen, die Hem daarbij tegenstand bieden.

Met welke een tederheid had Paulus diegenen lief, die hij als Saulus zo gehaat en vervolgd had! Laten wij Paulus in deze gezindheid navolgen, zoals hij zelf een navolger van Christus was.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW