14 jaar geleden

Handelingen 13 vers 38

Lang geleden reisde een Russische bonthandelaar naar het kuuroord Karlovy Vary  in Tsjechië. Daar ontmoette hij de toen bekende hofpredikant Frommel en hij probeerde deze uit zijn tent te lokken vanwege diens geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. De handelaar zei dat hij niet al te veel verwachtingen van Hem had: ‘Ik zou niet weten wat ik met Hem beginnen moest’. Frommel bleef rustig en vroeg hem: ‘Waarom bent u eigenlijk helemaal vanuit Rusland naar Karlovy Vary gekomen?’ – ‘Nou’, antwoordde de handelaar, ‘ik heb echt niet voor mijn plezier zo’n verre tocht gemaakt. Ik heb last van nierstenen en hoop door het geneeskrachtige water daar vanaf te komen’. Hierop zei Frommel: ‘O, en dat is u die lange reis wel waard? Maar wist u dat u behalve uw nieren nóg een gevaarlijk klein onderdeel in uw lichaam hebt? Dat is uw hart! Ook daarin kunnen stenen zitten, zowel kleine als grote. De zware stenen van de zonde. Als die u eenmaal beginnen te kwellen, doet dat nog veel meer pijn dan die nierstenen. Als u last krijgt van de stenen in uw hart – en ik hoop dat dit heel gauw zal gebeuren -, moet u op zoek naar een dokter. Dan hebt u niets aan Karlovy Vary of welk ander kuuroord dan ook. Dan moet u naar de Heer Jezus gaan, opdat Hij u van die grote, zware zondenstenen kan verlossen. Dan zult u ook weten wat u met de Heer Jezus moet beginnen!’ De handelaar zei niets meer en ging er bedremmeld vandoor.

Voordat iemand de zondenstenen gaat voelen, moet de Heilige Geest werken in het hart. De mens is zo blind dat hij zijn ware toestand voor God niet inziet. Welgelukzalig hij wiens geweten wakker is geschud en die in het bewustzijn van zijn schuld met berouw en in geloof de toevlucht neemt tot de Verlosser, de Heer Jezus!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW