14 jaar geleden

Handelingen 11:24

We lezen hier van Barnabas dat hij een goed man was, vol van de Heilige Geest en van geloof. En in Handelingen 6 riepen de apostelen de gelovigen ertoe op mannen te kiezen die vol waren van de Heilige Geest. Wij vinden dan zes mannen, maar slechts van één van hen zegt Gods Woord uiteindelijk dat hij een man vol van geloof en van de Heilige Geest was, namelijk van Stéfanus.
Gods Woord zegt ons dus, dat er mensen waren die vol waren van de Heilige Geest, en dat betekent dat het ook voor ons mogelijk is vol te zijn van de Heilige Geest. Dat betekent: het is mogelijk dat de Heilige Geest in ons hele leven volkomen de leiding heeft en dat wij Hem alles ter beschikking stellen wat in ons is. Op een volkomen wijze zien wij dat bij de Heer Jezus, maar wij zien het ook bij Barnabas en Stéfanus. Verder lezen wij niet in Gods Woord dat er iemand vol was van de Heilige Geest.

In het leven van de beide genoemde personen zien wij welke uitwerking deze toestand had. Wij weten van de dienst en het getuigenis van Stéfanus; en van Barnabas lezen wij dat de apostelen hem Barnabas noemden, dat wil zeggen ‘zoon der vertroosting’; zijn eigenlijke naam was immers Joses (Handelingen 4:36). Hij oefende een heel bijzondere dienst uit, toen hij de apostel Paulus – toen nog Saulus – bij de andere apostelen in Jeruzalem introduceerde, en later ook in Antiochië. Dat wil overigens niet zeggen dat Barnabas altijd vol van de Heilige Geest was.

En ook bij ons is dat geen automatisme.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW