6 jaar geleden

Genesis 9 vers 1 en 20

1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!
20. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard.

Noach’s redding door de zondvloed heen betuigde zijn geloof in God en illustreerde de zegen van gehoorzaamheid. Tot op deze dag stond de zondvloed als God’s sterkste daad van wereldwijd oordeel, alleen overtroffen door dat vurig uiteindelijke oordeel aan het eind van de tijd. Echter de ark heeft het gezin van Noach volledig behouden, net zoals de Heer Jezus gelovigen geheel redt uit Gods toorn over onze zonden. Noach offerde brandoffers aan de Heer, die een zoete geur van dankzegging hoog deden stijgen tot Hem, net zoals we Christus verheerlijken voor Zijn volmaakte verlossing. Dit is de eerste keer dat de bijbel specifiek over een altaar spreekt – een geestelijk antwoord op Gods rechtvaardigheid en Zijn genade. God redde Noach en zijn gezin, en stelde de regenboog als teken van Zijn beloften aan hen.

Maar de rechtvaardige Noach, die toen omgeven door goddeloosheid wandelde met God, moet nu het falen van zijn eigen vlees ervaren. Hoewel geweld en verdorvenheid hem terneer drukte, weerstond Noach dit standvastig in geloof; maar toen de wereld in zekere zin nieuw gemaakt was, proefde hij de bitterheid van wat nog in zijn eigen hart overbleef. Landbouw en wijngaarden kunnen zeker in zichzelf eervol zijn, maar Noach werd overmand door zijn eigen wijn en eindigde dronken en naakt in zijn tent.

Dit is een les voor ons. De grootste overwinning van geloof maakt ons niet immuun voor falen. Ons vlees is altijd een vijand en zal ons altijd beschaamd maken. De Schriften zijn eerlijk over deze strijd; hoewel deze nooit meer over dit incident in het leven van Noach spreken, kunnen we er toch zeker van zijn dat Noach het erkende, het beleed en berouw had over zijn zonde. “want al valt een rechtvaardige  zevenmaal, hij staat weer op” (Spr. 24:16).

Stephen Campbell, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW