6 jaar geleden

Genesis 11 vers 1-4

1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden.
2. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.
3. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.
4. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Babylonische spraakverwarring

We zijn weer terug in de dagen na de zondvloed. Noach, zijn zonen en hun vrouwen waren gered terwijl de rest van de mensheid was omgekomen. Maar dit oordeel, hoe ernstig het ook was, had het boze hart van de mens niet veranderd. Romeinen 1 vers 21-32 toont ons de verdorven weg van de mens. Mensen die God kenden verheerlijkten Hem niet als God en waren niet dankbaar, zodat hun gedachten volkomen ijdel en hun harten verduisterd waren, zoals ons vers hierboven laat zien.

God had Noach en zijn zonen gezegd om vruchtbaar en talrijk te worden en de aarde te vervullen. Zij en hun nakomelingen spraken één taal en dus verstonden zij elkaar. Zij vertrokken samen naar een vlakte in het land Sinear en gingen daar wonen. In hun dwaze harten beeldden zij zich in dat zij God konden trotseren en gelukkig konden zijn. Zij wilden ongehoorzaam blijven, en wilden een enorme toren bouwen die de top van de hemel bereikte, en wilden een naam voor zichzelf maken.

Maar wat doet de mens vandaag? Gehoorzaamt hij God en verheerlijkt hij de naam van God? Nee, veelal denkt hij niet eens aan God. Hij onderneemt grootse plannen volgens zijn eigen gedachten en bedenkt allerlei soorten godsdiensten om in zijn dwaze pogingen de hemel te bereiken.

God zag en God stopte het torenbouw-project in Babel, verwarde zijn taal zodat het onmogelijk werd om samen te werken. De mens is hard aan het werk om dit communicatie-probleem op te lossen. Terwijl hij vooruitgang boekt, maakt hij ook vooruitgang in zondige verdorvenheid. Hoe lang zal het duren voordat Gods oordeel weer valt?

Eugene P. Vedder, Jr., © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW