6 jaar geleden

Geloven concreet (08)

U zult mijn getuigen zijn

We lezen in Lukas 6 vers 45: “Want uit [de] overvloed van [het] hart spreekt de mond”. En een bekend spreekwoord zegt: “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over”. Waarvan is ons hart vol? Waar spreken wij over? Er is Iemand, een Persoon, Die onze harten kan vullen. Dat is de Heer Jezus. Ken jij hem? Heb je Hem lief? Denk je vaak aan Hem? En heb je het al eens gewaagd met anderen over Hem te spreken?

1. Wat is ‘getuigen’ nu eigenlijk? Kennen we misschien gelovigen die in dit opzicht een voorbeeld voor ons zijn? Wij slaan Johannes 1 vers 6-8, 15 en 32-34 en lezen deze verzen goed door.

Wie spreekt daar? ………………………………………………………

Spreekt hij over zichzelf? ……………………………

Spreekt hij over zijn eigen behoeften? ……………………………

Spreekt hij over zijn eigen ervaringen? …………………………

Waarover spreekt hij? …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. “Getuigen” betekent: met andere mensen over de Heer Jezus spreken. Om te vertellen wie Hij is en wat Hij deed. Wie dit doet, is een “getuige”!

Wij vinden hetzelfde in de toespraak die Petrus tot Cornelius richtte toen zij samen in zijn huis waren. Lees Handelingen 10 vers 34-43 zorgvuldig.

Vers 39 zegt: “En wij zijn ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

In 1 Petrus 5 Vers 1 zegt dezelfde apostel, dat hij een getuige is van

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Lees ook 1 Johannes 1:1-3 (1 Johannes betekent, dat de eerste brief van Johannes bedoeld wordt). De Heer Jezus wordt daar “het woord van het leven” genoemd. Wat schrijft Johannes in vers 3?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. We zouden veel meer voorbeelden van mensen en gebeurtenissen kunnen noemen, die ons duidelijk maken wat getuigen eigenlijk is. Maar ik denk dat het al duidelijk geworden is, wat deze term betekent. Eén ding is bijzonder belangrijk: als je getuigt, moet de Heer Jezus op de voorgrond staan en we moeten op de achtergrond verdwijnen.

Is dit gemakkelijk voor ons mensen? …………………………

Waarom? ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

We gaan nog eens terug naar Johannes de Doper, die in Johannes 3 vers 30 zegt:

“…………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….………”.

4. Er zijn twee soorten getuigen.

a. Er zijn waarachtige getuigen. Dat zijn mensen die de waarheid zeggen.
b. Er zijn ook valse getuigen. Dat zijn mensen die leugens verspreiden.

Wat lezen we in Spreuken 14 vers 25 over een betrouwbaar getuige?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wat lezen we daar over iemand die leugens blaast?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Wat kan de apostel Johannes in Johannes 19:35 over zichzelf zeggen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

(lees ook hoofdstuk 21:24).

6. Toen de Heer Jezus veroordeeld werd, zochten de hogepriesters en het hele Sanhedrin een getuigenis tegen Hem om Hem ter dood te veroordelen. Ze konden niets vinden. Wat lezen we daarom in Markus 14 vers 56:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Zowel toen als ook vandaag zijn er valse getuigen. Zij verspreidden onwaarheden over Jezus. Zij zeggen bijvoorbeeld:

• Jezus was niet werkelijk de Zoon van God;

• Hij was een heel gewoon kind van Maria en Jozef;

• Hij droeg aan het kruis niet werkelijk onze zonden;

• Hij is niet opgestaan.

Geloof deze leugens niet, maar geloof eenvoudig wat de Bijbel je zegt!

7. Tegen wie heeft de Heer gezegd: “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn …”? …………………………………………………………

Waar kunt u dit vers vinden? ………………………………………..

8. Om moedig van de Heer Jezus te getuigen, ontvangen zij kracht van de Heilige Geest. Dit gebeurde een paar dagen later. Op welk feest (Hand. 2)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De Heilige Geest werd uitgestort. Zij werden vervuld met de Heilige Geest.

9. Alle zorg en angst was nu verdwenen. Kijk hoe ze daar staan en vrijmoedig van hun Heer spreken! Wie houdt er een vurige toespraak? (Hand. 4:13)

………………………………………………………………………………………

Zij hielden zelfs niet op (Hand. 4:18-21).

Over Wie getuigde hij in Handelingen 7?

………………………………………………………………………………………

Geloof jij:
• dat de Heer Jezus de Zoon van God is?
• dat Maria Zijn moeder is, maar God Zijn Vader?
• dat de Heer Jezus ook voor uw zonden aan het kruis is gestorven?
• dat de Heer Jezus is opgestaan?

Spreek eens met iemand over je Verlosser en wat Hij voor jou gedaan heeft. De Heilige Geest wil je zeker helpen, en je zult beseffen hoe mooi het is om van Jezus te getuigen.

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW