6 jaar geleden

Geloven concreet (06)

6. Zingt de Heer van harte

We kunnen op verschillende manieren tonen, dat we blij zijn. Bijvoorbeeld daardoor, dat we zingen. Dus: Ben je blij? Zing dan. We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te zingen. Ik hoop dat je dit vaak doet. Misschien heb je geen mooie stem. Dat geeft niets, ondanks dat kun je toch zingen! Zing met name tot eer van God. Dan zul je merken dat je door te zingen nog gelukkiger wordt.

1. Wat lezen we in Jakobus 5:13?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Alleen zij die verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus uit de macht van de satan verlost zijn, kunnen liederen zingen tot eer van God. Wat er in de eerste woorden van Psalm 40 vers 4 staat, is alleen op hen van toepassing. Wat staat daar dan?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Hetzelfde vind je ook bij het volk van Israël. Ze zongen voor het eerst toen zij door de Rode Zee getrokken waren, en aldus gered waren uit de macht van de vijand (Ex. 15).

a. Hoe gaan de eerste woorden van dit lied?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

b. Wat lezen we over Miriam en alle andere vrouwen (vs. 20 en 21)?
……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Betekent dat, dat verloste mensen constant zingen? Nee, dit is zeker niet het geval. Een gelovige kan problemen hebben en treuren. Denk maar aan degenen die iemand in de familie hebben verloren. Spreuken 25 vers 20 zegt dat iemand die met een droevig hart liederen zingt, lijkt op iemand wie ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

(het ene komt niet overeen met het andere).

5. Zingen heeft iets te maken met de toestand van ons hart. Het volgende is echter erg belangrijk! Het is niet onvermijdelijk dat gelovigen in moeilijke situaties per se treurig moeten zijn. Ik ken twee mannen in de Bijbel, die ons daarin een voorbeeld zijn. Ze hadden zoveel pijn en verdriet dat ze zeker een reden gehad zouden hebben om te huilen. Maar dat deden ze niet. Lees Handelingen 16 vers 19-34.

a. Wat hadden ze gedaan met Paulus en Silas?
……………………………………………………………………………………………………….……………….

b. Wat deed de gevangenbewaarder?
……………………………………………………………………………………………………….……………….

c. Let nu goed op! Wat doen Paulus en Silas als ze met een bloedende rug in de gevangenis zitten?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Is dat een klaaglied?

d. Kunnen ze zingen:

I. als ze aan zichzelf denken? ……………………

II. wanneer ze naar elkaar kijken? ……………………

III. wanneer ze kijken om zich heenkijken? ……………………

IV. en toch zingen ze; waarom konden ze dat? ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Liederen vind je in de hele Bijbel. We hadden al een lied uit de een van de eerste boeken van de Bijbel. Nu zullen we er een uit het laatste boek van de Bijbel leren kennen. Lees Openbaring 5:8-10.

a. Dit is een lied dat eens door gelovigen in de hemel zal worden gezongen. Voor Wie zal men zich neerwerpen (vs. 8)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

b. Wie wordt daarmee bedoeld?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

c. Meerdere malen wordt in dit hoofdstuk gesproken over de Heer Jezus als het Lam dat geslacht is. Wanneer werd Hij als het Lam van God voor ons geslacht?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

d. Omdat de Heer Jezus voor ons wilde sterven, zullen wij zingen (vs. 9 en 10):

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7.   We houden ons nu nog met 1 Samuël 2:1-10 bezig, de lofzang van Hanna.

a. Wat was de reden waarom de Heer Hanna dankte?
……………………………………………………………………………………………………….……………….

b. Eerst had deze vrouw de Heer om iets gebeden. Nu dankt zij lovend de Heer. Hoe vaak vind je de naam “HEERE” in dit lied?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Je hebt misschien ook van het lied van Deborah gehoord (Richt.5:2-31)? ……….

In het midden van de Bijbel vinden we een boek, dat geheel bestaat uit liederen. Wat is de naam van dit boek?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© www.bibelkurs.com

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW