6 jaar geleden

Geloven concreet (05)

5. Repetitie les 1 tot 4

 

• Lees eerst de lessen 1-4 weer rustig en geconcentreerd door.

• Maak daarna deze herhalingsles.

• Als je twijfelt over een antwoord, kun je de vorige lessen nemen om te helpen.

 

1. Door Wie werden de bijbelschrijvers gedreven?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Het waren daarom ook geen woorden van mensen, maar

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Noem een ander woord voor geïnspireerd.

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek die bestaat uit ……………. boeken. Het Oude Testament had ……………., en het Nieuwe Testament ……………. boeken.

5. Noem twee bijbelvertalingen.

a. ……………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………………………..

6. Hoe luidt het eerste vers van de Bijbel?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Hoe noemt de Bijbel zichzelf?

a. ……………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………………………..

8. Dat je de Bijbel kent, is uiterst belangrijk. Waarom?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waarom is voor jou de Bijbel belangrijk?

………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Vul deze zin aan: “Uw woord is een lamp …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Welke twee Bijbelboeken dragen de namen van een vrouw?

a. ……………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………………………..

11. Hoeveel uur er nodig is om de Bijbel helemaal door te lezen?

………………………………. uur.

12. Wat schreef Jacob Cats over de Bijbel?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Waar vinden we in de Bijbel de gelijkenis van de zaaier?

In …………………………………………………………………………………………………

14. Welke zaad draagt vrucht? ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

15. Vrucht dragen is dus niet afhankelijk van het zaad, want dat is altijd goed, maar van de grond. Wat stelt de grond symbolisch voor?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

16. Welke symbolische betekenis heeft het zaad?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

17. Wat is eigenlijk bidden? ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

18. Van welke vrouw lezen we dat zij haar hart voor de Heer uitstortte?

Van ………………………………………………………………… .

19. Waarover zou je eerst met God moeten spreken?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

20. Wat bad de tollenaar in de tempel?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

21. Waar stond deze man? ………………………………………………………………………..

Hij waagde het niet zijn ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………….

22. Waaruit werd nog duidelijker, dat deze man zich schuldig voelde?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

23. Hoe ging hij naar huis? ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………….

24. Waarheen ging de Heer Jezus vaak om te bidden? …………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………….

25. Hoe bad Daniël? …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

26. Welke plaats om voor gebed heeft ons de Heer Jezus genoemd?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

27. Waarom is het goed om een rustige plek te zoeken om te bidden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

28. Door welke lichamelijke houding kunnen we laten zien dat we nederig willen zijn? ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………….

29. Ken je iemand in de Bijbel, die in deze positie bad?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

30. Hoe vaak bad Daniël op een dag?

………………………………… maal. Dus: regelmatig!

31. God heeft ons veel gegeven, maar de grootste gave is

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waar lees je dat?…………………………………………………………….

32. We moeten niet alleen bidden voor onszelf. Voor wie kunnen we bijvoorbeeld ook bidden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

33. Voor vrienden te bidden is nog tamelijk eenvoudig. Maar wat is erg moeilijk? ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………….

34. Wat bad de Heer Jezus voor hen, die Hem aan het kruis nagelden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Nu bidt de Heer Jezus voor ons tot God. Lees eens Romeinen 8 vers 34b en Hebreeën 7 vers 25b.

35. Noem 2 korte gebeden uit de Bijbel.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

36. Waarom krijgen we niet altijd wat we bidden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

37. Toen de bezetene uit Markus 5 werd genezen, heeft hij de Heer Jezus iets gevraagd.

Wat vroeg hij?

Beloofde de Heer hem dat?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waarom niet?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

38. Waarom heeft God niet het gebed van Zijn grote dienaar Paulus niet verhoord, toen Hij hem vroeg om de doorn in zijn vlees weg te nemen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW