3 jaar geleden

Geloven concreet (12)

De goede werken

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Van onze ouders hebben we een zondige aard geërfd. Als je een klein kind in de wieg ziet liggen, denk je niet dat dit onschuldige kind al zondig is. En toch is het zo. Al in enkele jaren zult u merken dat dit waar is. Uit een zondige natuur komen geen goede werken voort. Net zo als van een slechte boom geen goede vruchten geplukt kunnen worden. Pas als iemand in de Heer Jezus gelooft, kan hij iets goeds doen. Weet je waarom dat zo is? God geeft zo’n persoon een nieuwe natuur. Een natuur die van God is en niet van de zondige Adam. Met deze nieuwe natuur kunnen we goede werken doen. Werken die God ons geeft om te doen.

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef. 2:10).

1. Dus goede werken zijn daden die God, de Vader, ons geeft om te doen en die we mogen doen. De Heer Jezus is daarbij ons voorbeeld.

Wat zegt Hij in Johannes 10 vers 32 tot de Joden die hem willen stenigen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. De werken die de Heer Jezus deed, waren door Zijn God en Vader tot zegen voor de mensen. Toen Petrus in het huis van Cornelius het evangelie predikte, vatte hij dit samen met de volgende woorden (Hand. 10:38b):

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. De Heer Jezus ging het land door en liet een spoor van goede werken achter. Waar Hij was, verliet hij blijde en dankbare mensen. Geef eens een voorbeeld:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4.   Wil je ook niet graag op de Heer Jezus lijken? Zeker heel graag! Ken je het geheim van hoe we dat kunnen doen? Nee? Lees dan Johannes 15. Je kent de geschiedenis misschien al. Het gaat over de wijnstok en de ranken. De ranken moeten vrucht dragen. Wanneer is dat het geval? Het staat in vers 5. De Heer Jezus zegt daar:

“Ik ben …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wij, de ranken (= takken) moeten in de wijnstok (= stam) blijven om vrucht voort te brengen, veel vrucht. Dus: in de wijnstok blijven = blijven in de Heer Jezus.

Dit betekent: leven met Hem door naar Zijn stem te luisteren, tot Hem te bidden en aan Hem te denken.

5. Toen de Heer Jezus eens op een bruiloft was, dreigde het feest een grote teleurstelling te worden omdat er gebrek aan wijn kwam. Hij wachtte rustig tot Zijn tijd was gekomen, veranderde water in wijn en het feest kon verder gevierd worden. Natuurlijk kunnen wij zo’n wonder niet doen, maar we kunnen op een feest wel iets goed doen, waardoor wij anderen blij maken. Kun je zelf een voorbeeld geven?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. De Heer Jezus heeft veel zieke mensen gezond gemaakt. Dat kunnen wij niet doen. En toch kunnen we nog veel voor de zieken doen.

We kunnen bijvoorbeeld voor de zieken bidden. Wat kunnen we nog meer doen? Je vindt dat onder andere onder de goede werken in Mattheüs 25:36-40.

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

En als zo’n zieke ver weg woont, wat kun je dan doen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Kun je zelf nog iets bedenken waarmee je een zieke vriend of vriendin, een broeder of zuster, gelukkig kunt maken?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Geloof en werken horen bij elkaar. Dat is wat je in Jakobus 2:14-26 leest. Abraham toonde dit doordat hij bereid was zijn zoon te offeren op bevel van God. Rachab heeft dat ook aangetoond. Hoe, en waar vind je dat?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Aan wie moeten we vooral denken (Jak. 1:27)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Zij zullen hun ouders of hun man zeker missen en zich eenzaam voelen. Bovendien waren ze in het verleden vaak erg arm en werden ze vaak ook slecht behandeld.

9. Iets verderop, in Jakobus 2:15, lezen we over een broeder of zuster die noch genoeg kleding heeft, noch genoeg te eten heeft. We moeten hen niet alleen troosten met mooie woorden, maar ze echt helpen. We hebben een mooi voorbeeld hiervan: Lees Handelingen 9:36-43.

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Over welke vrouw wordt daar gesproken?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Wat deden de weduwen toen Petrus naar de bovenzaal kwam?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Naaien, breien, kleren wassen, etc. zijn werken die vooral goed door meisjes en vrouwen kunnen worden gedaan. Maar wat kunnen jongens en mannen doen voor alleenstaanden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Tabitha gaf ook aalmoezen (= geld) aan de armen (vs. 36). Ze kunnen daar bijvoorbeeld brood voor kopen. Zie je dat zij een volgeling van de Heer Jezus is? Hij dacht ook aan de armen en gaf vaak duizenden te eten.

In ons land heb je geen honger. Maar in landen die verder weg zijn, wel. Om dergelijke mensen te voeden, worden van tijd tot tijd acties georganiseerd, waaraan we rustig kunnen deelnemen. Ken je zo’n actie?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Als we goede werken doen, is er een gevaar. Je leest erover in Mattheüs 6:1-4. Welk gevaar is dit?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW