6 jaar geleden

Geloven concreet (10)

Repetitie les 6 tot 9

• Lees eerst de lessen 6 t/m 9 nogmaals rustig en geconcentreerd door.
• Bewerk daarna de herhalingsles.
• Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken.

1.   We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Wanneer wordt de Bijbel voor de eerste keer gezongen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Dus na de verlossing uit de macht van de farao.

3. Ook wij kunnen alleen liederen zingen tot eer van God met een vreugdevol hart als we verlost zijn uit de macht van

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Welke twee mannen zongen liederen in een zeer moeilijke situatie?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Eenmaal in de hemel zullen we daar een nieuw lied zingen (Openbaring 5). Weet jij voor wie dit lied wordt gezongen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waarom?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Kent jij een loflied uit het Oude Testament, welke is dat?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Welke Bijbelboeken bestaan geheel uit liederen?

I. ………………………………………………………………………………………

II. ………………………………………………………………………………………

8. Welk Bijbelboek is eigenlijk één lang lied?

………………………………………………………………………………………

9. Hoe veel psalmen zijn er? …………………….. Over hoeveel boeken zijn ze verdeeld? ………….

10. Welke is de bekendste psalm?

………………………………………………………………………………………

Wie heeft deze geschreven?

………………………………………………………………………………………

Hoe zou je deze Psalm kunnen noemen?

………………………………………………………………………………………

11. Wat zijn de eerste woorden van deze psalm?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. David was een goede herder. Dat weten we omdat hij

……………………………………………………………………………………………………….…….

13. David heeft zijn leven voor de schapen ingezet, de Heer Jezus heeft Zijn leven voor de schapen

……………………………………………………………………………………………………….…….

Hij is “de goede Herder”.

14. Schapen kunnen zich niet verdedigen tegen roofdieren.

Gelukkig heeft de herder een ………………….………………… bij zich.

Je hoeft niet te verdwalen, omdat de herder een

…………………………………………………………………………………… tot zijn beschikking heeft.

15. Waar het hart vol van is  ……………………………………………………………………

Wie wil ons hart vullen? ……………………………………………………….

16. Een getuige is iemand die de mensen over de Heer Jezus vertelt.

Noem een getuige (Johannes 1).

…………………………………………………..

17. U kent waarschijnlijk de woorden: “Hij moet groeien, maar ik

……………………………………..”

Wie zei dat? ……..…………………… ……… ……………………………………………

18. Er zijn twee soorten getuigen: trouwe getuigen en

…………………………………………………………………………………………………

Geef voor beide een voorbeeld?

I. ……………………………………………………………………………….

II. ……………………………………………………………………………….

19. Om te kunnen getuigen van de Heer heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. Wanneer hebben de discipelen deze kracht ontvangen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

20. Wie moet(en) er nu getuigen? Alleen de prediker of de evangelist?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

21. Waar moeten we beginnen met het getuigen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

22. Leg uit hoe Andreas thuis begint:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

23. Wie krijgt nog meer de opdracht om naar huis te gaan en te vertellen hoeveel de Heer hem heeft aangedaan?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

25. Hoe luidt de opdracht om te getuigen in Handelingen 1?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

26. Een trouwe getuige kan een redder in nood zijn. Welk meisje heeft het leven van haar heer in een paar woorden gered?

God gebruikt oud en jong om mensen te redden van de eeuwige dood.

27. Weinig kan veel worden als we het bij de Heer Jezus brengen. Welke geschiedenis leert ons dat?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

28. In de lessen 8 en 9 hebben we alleen over het getuigen met onze mond gesproken. Je zult echter wel begrijpen, dat het vooral afhangt van onze daden. Als onze daden niet in overeenstemming zijn met onze woorden, kunnen we beter zwijgen. Geef een paar voorbeelden van hoe je met daden kunt getuigen van de Heer.

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW