6 jaar geleden

Geloven concreet (04)

Bidden – maar vergeet niet het danken

Vergeet bij het bidden niet het danken! Je vader en je moeder hebben je al vroeg geleerd “dank u wel” te zeggen als je iets krijgt. En zo moet het ook zijn! Nu, God heeft er ook recht op, dat we dankbaar zijn voor de dingen die Hij ons geeft. God geeft ons eigenlijk zo veel? Misschien is het een goed idee om eens wat (veel) dingen op te schrijven, die we van God ontvangen. Dan worden we ons er mogelijk wat meer bewust van.

Ja! God geeft ons veel, heel veel. In het Nederlands en het Engels is er een lied met het volgende refrein:

Tel je zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en je ziet dan Gods liefde door lees heen.

1. Er zijn immers zegeningen waarvoor we nog meer dankbaar kunnen zijn. We hebben bijvoorbeeld de Bijbel, waarin we kunnen lezen wie God is . Het grootste geschenk, de grootste gave van God aan de mensen is (Joh. 3:16):

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Als we deze gave van God aannemen, kunnen we het uitroepen met de apostel Paulus (2 Kor. 9:15):

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Woorden schieten tekort om de grootheid van deze gave te beschrijven.

3. Je mag niet alleen maar voor jezelf bidden, maar ook voor anderen. Voor de redding van welke stad bad Abraham (Gen. 18:22-33)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

We mogen voor familieleden, vrienden, buren, mensen in landen waar zending wordt bedreven bidden, opdat ze tot geloof in de Heer Jezus komen, opdat zij behouden worden. Doe jij, doen wij dat wel?

4. Voor wie moeten we vooral bidden (1 Tim. 2:1-2)? voor alle ……………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Wat zegt zegt de Heer Jezus in Mattheüs 5 vers 44:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Dit is erg moeilijk. Maar de Heer Jezus zegt het niet alleen, maar heeft het ons ook voor geleefd. Wat bad Hij voor hen die Hem gekruisigd hadden en waar staat dat in de bijbel?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. We moeten ervoor waken om te proberen bijzonder mooie zinnen te formuleren in het gebed. Het gaat niet om mooie woorden en lange verhalen. Een gebed kan zelfs héél kort zijn. Kijk eens naar Petrus, toen hij op het water liep en begon te zinken. In zijn angst, gebruikte hij slechts drie woorden. Welke? En waar staat dat in de bijbel?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wat bad Elisa voor zijn dienaar? En waar staat dat in de bijbel? (2 Kon. …..)

En wat bad Elisa daar voor de Syriërs?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wat vroeg David aan de Heer? (2 Sam. 15:31)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wat bad Mozes voor zijn zuster Mirjam? (Num. 12:13)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Je zou kunnen vragen: “Krijgen wij altijd dat wat we vragen? Verhoort God altijd onze gebeden?” Nee, zeker niet. God alleen weet wat goed is! Als je je vader vraagt om je een echt pistool te geven, weet je dan zeker, dat je het krijgt? Zeker zul je dat niet krijgen! Want er zou een ramp kunnen gebeuren. Dus geeft God ons ook niet alles waarom we vragen. Het zou ook niet goed zijn. Hij alleen weet wat het beste is. Daarom zeggen wij: “Uw wil geschiede”.

Wat smeekte de bezetene nadat hij genezen was? (Mark. 5:18)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Stond de Heer hem dat toe? …………………………………………….

Wat moest hij doen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

En wat zijn de gevolgen? (Mark. 6:53-56)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Paulus had een “doorn in het vlees”. Natuurlijk niet een echte doorn! Maar het was iets dat hem veel moeite gaf (sommigen denken dat hij een oogziekte hadden).

• Hoe vaak vraagt hij, dat de “doorn” van hem afgenomen zou worden? (2 Kor. 12:7-9)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Wat is het antwoord van de Heer?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Waarom neemt de Heer de “doorn” niet weg?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Het is natuurlijk erg belangrijk is, waarom wij iets van God vragen. Bidden we met verkeerde motieven, of we bidden we voor onze eigen dingen, dan kan de Heer ons niet kan verhoren. Lees maar eens Psalm 66 vers 18 en Jakobus 4 vers 3.

Wat zegt Psalm 37 vers 4?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Noem nog eens twee voorbeelden uit de Bijbel, waarin een gebed verhoord werd.

• ……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• ……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW