6 jaar geleden

Geloven concreet (02)

De Bijbel en ons hart

Zoals je ziet, zullen we in deze les nog eens met de Bijbel bezighouden. Echter, voordat we beginnen met de vragen, een aantal interessante dingen. Wist je dat de Bijbel (of delen daarvan) vertaald is in bijna 3.000 talen? (Mogelijk vandaag anno 2017 nog meer).

Het duurt ongeveer 38 uur om het Oude Testament en ongeveer 11 uur om het Nieuwe Testament te lezen. Als we elke dag vier hoofdstukken lezen, zijn we in een jaar door de Bijbel heen.

De dichter Jacob Cats schreef over de Bijbel:

Hoe meer je mij zoekt,
des te Meer zul je mij vinden;
hoe meer je mij leest,
des te meer zult u mijn leren waarderen.

1. In de vorige les hebben we gezien dat het Woord van God werd vergeleken met een lamp. De Bijbel is een lamp die we nodig hebben in deze wereld om onze weg te vinden. Weet je ook, waarmee de Bijbel ook nog vergeleken wordt?

• In Jakobus 1:23 met een ………………………………… opdat we weten hoe wij zijn.

• In Efeze 5:26 met ……………………………… , dat ons reinigt.

• In 1 Petrus 2:2 met ……………………………………………………………….., opdat wij drinken en opgroeien.

• In 1 Petrus 1:23 met ……………………………………………………………………..,

waardoor wij wedergeboren worden.

2. Het Woord van God wordt ook vergeleken met zaad; zaad dat in onze harten gezaaid wordt. We hebben voor een mooie gelijkenis in de Bijbel. Je weet het misschien al: De gelijkenis van de Zaaier. Lees nu eens Markus 4:1-20. Daar vind je eerst de gelijkenis en aansluitend de uitleg. Nu weet je, wat met het zaad wordt bedoeld. Maar wie is de Zaaier?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Wie zaait ook? ….………………………….. (Matth. 13:39)?

Wat zaait hij? ……………………………….. (Matth. 13:25)?

(Je ziet dat hij voortdurend het tegenovergestelde doen wil van wat God wil).

4. Kunnen we iemand die nu in onze tijd de mensen van God en van de Heer Jezus vertelt, een zaaier noemen?

5. Op welke vier verschillende bodems valt het zaad? (Mark. 4:1-20)

1. ……………………………………………………………………………………………………….…………

2. ……………………………………………………………………………………………………….…………

3. ……………………………………………………………………………………………………….…………

4. ……………………………………………………………………………………………………….…………

6. Welke zaad draagt vrucht?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Het zaad dat bij de weg valt, kan op de harde bodem geen wortels schieten en wordt door de vogels opgegeten. Welke betekenis heeft dit? (zie Mark. 4:5,15)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Uit het zaad dat op de rotsachtige bodem valt, komt niets. Het groeit prachtig in het begin. Echter, wanneer de zon opkomt met zijn verzengende stralen, verdorde de plant omdat het geen wortels had. Er zijn twee redenen waarom mensen, die het evangelie eerst met enthousiasme ontvangen, maar later er niets meer van willen weten. Welke twee redenen zijn dat? Je vindt ze in vers 17.

1. ……………………………………………………………………………………………………….…………

2. ……………………………………………………………………………………………………….…………

Een voorbeeld omtrent dit punt: Peter heeft iets uit de Bijbel gehoord. Hij is erg onder de indruk en wil in de toekomst de Heer Jezus  gehoorzamen. Zijn vrienden merken dat en lachen hem uit. Ze spotten: “Hé, heb je het al gehoord? Peter is vroom geworden, hahaha!” Peter kan deze spot niet verdragen. Het resultaat is, dat hij niets meer van de Bijbel en de Here Jezus weten wil.

9. Het zaad dat tussen de doornen valt, verstikt. Weer geen vrucht! Er zijn drie oorzaken, waardoor het Woord geen vrucht in het menselijk hart voortbrengt. Welke zijn dat (Mark. 4:19)?

1. ……………………………………………………………………………………………………….…………

2. ……………………………………………………………………………………………………….…………

3. ……………………………………………………………………………………………………….…………

Voorbeelden:

• Wie had zijn geld en goed lief en kon daarom de Heer Jezus niet volgen? (Mark. 10:17-27)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Welke verontschuldigingen  hadden de mensen, toen ze tot de grote maaltijd werden uitgenodigd (Luk. 14:15-24)?

1. ……………………………………………………………………………………………………….…………

2. ……………………………………………………………………………………………………….…………

3. ……………………………………………………………………………………………………….…………

10. Gelukkig zijn er ook voorbeelden waarbij het zaad in goede aarde  valt en vrucht draagt. Denk maar eens aan Zacheüs! Wat wilde hij zelfs doen (Luk. 19:8)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Waarvan is het nu afhankelijk of er vrucht voortkomt, van het zaad of van de bodem, waarin het zaad valt?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waarvan is de bodem van een voorbeeld?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Ik hoop dat we geen hard hart hebben, geen oppervlakkige hart, geen verdeeld hart, maar een ontvankelijk hart. Dat betekent: Een hart waarin het Woord van God ontkiemen en vrucht voortbrengen kan.

Op de weg:
hard hart – door satan – geen vrucht

Rotsachtige bodem:
oppervlakkige harten – eigen ik – geen vrucht

Onder doornen:
verdeeld hart – door de wereld – geen vrucht

Goede aarde:
ontvankelijk hart – 30-100 – veel vrucht

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW