6 jaar geleden

Geloven concreet (01)

Vooraf: Deze serie bijbelcursus is in 2017 gepubliceerd maar gerubriceerd onder 2016.

Het ontstaan van de Bijbel

De mannen die de boeken van de Bijbel geschreven hebben, hoorden de stem van God, terwijl zij schreven. Zo schreven ze letterlijk op, wat God hen vertelde. Het was dus niet een boek van de bijbelschrijvers, maar het Boek van God: Een boek van God voor jou en mij.

De schrijvers van de Bijbel hoorden de stem van God in hun hart. Dat, wat ze hoorden, schreven ze op. Men kan zich dat het beste voorstellen als je dit proces vergelijkt met het spelen van een muziekinstrument, bijvoorbeeld met het spelen op een trompet. Waardoor komen de prachtige klanken uit de trompet? Door het feit, dat de muzikant zijn adem in het instrument blaast.

Zo blies God in de schrijvers van de Bijbel. De adem van God was de stem van God in hun hart. De adem was de Heilige Geest. Op deze manier ontstonden de woorden.

De schrijvers van de Bijbel werden “gedreven door de Heilige Geest” of, zoals men vaker hoort, geïnspireerd (2 Petr. 1:21). Uit dat, wat er zojuist gezegd is, kunnen we echter niet opmaken dat ze een soort automaat waren. Integendeel, God gebruikte hen zo zoals ze waren. We zien dit als we kijken naar de verschillende stijlen en de verschillende talen van elke schrijver. We beginnen nu met enige woorden van Koning David.

1. Lees 2 Samuël 23 vers 1-7 zorgvuldig door. In welk vers zegt David dat hij geïnspireerd werd door de Heilige Geest? ………….

Wat staat daar? ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Geïnspireerd, ingeblazen of door geïnspireerd door (2 Tim. 3:16)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Van zijn eigen prediking zegt Paulus, dat de Thessalonicenzen zijn woorden niet als een ……………………………………………………………………………………

aangenomen hebben, maar als …………………………………………………………………..

(1 Thess. 2:13).

4. Het woord “Bijbel” betekent: Boek der boeken. Weet je ook uit hoeveel boeken de Bijbel bestaat? …………………………

5. Je zou kunnen zeggen dat de Bijbel bestaat uit 70 boeken, gezien het feit dat het boek der Psalmen bestaat uit ………………….. boeken.

6. We verdelen de Bijbel in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Afkorting: OT en NT. Hoeveel boeken heeft het OT en hoeveel het NT?

OT: ………………………………………………

NT: ………………………………………………

7. Het is zeker wel is opgevallen, dat er zeer verschillende Bijbels zijn. Groot en klein, dik en dun. Maar in elke Bijbel staat dezelfde boodschap. Er zijn verschillende vertalingen, echter.

Welke vertaling heb jij?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Schrijf nu het eerste en het laatste vers uit de Bijbel op.

Genesis 1:1: ………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Openbaring 22:21: ………………………………………………………………….………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Vanaf het eerste tot het laatste vers van de Bijbel is zij het Woord van God. Ze noemt zichzelf: “de Schrift” of “de geschriften” of “de Schriften”. Waarvoor wordt aan het eind van de Bijbel uitdrukkelijk gewaarschuwd (Openb. 22:18 en 19)?

a. ………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

b. ….……………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Waarom is het zo belangrijk om de geschriften van de Bijbel te kennen (2 Tim. 3:15)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. In Psalm 119:105 staat over de Bijbel:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. In de Bijbel staan 2 boeken die de naam van een vrouw dragen.

Welke zijn dat?

a. ………………………………………………………………………………………………….……………….

b. ………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Sir Walter Scott, een groot schrijver en dichter en een toegewijd christen, heeft vele bekende boeken geschreven. Terwijl hij op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn oudste zoon: “Geef mij het Boek!” Kun je raden welk boek hij daarmee bedoelde?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW