9 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (8)

“Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, alles volbracht te hebben, stand te houden” (Ef. 6:13).

Geestelijke strijd (deel acht)

 

Het is een bekend feit, dat de christen drie vijanden heeft: de wereld, het vlees en de duivel. Om te kunnen genieten van de overwinning die Christus heeft behaald, moeten wij de wapenrusting van God aan hebben om alle drie het hoofd te kunnen bieden. Maar wat interessant is in de Schrift, is dat de wapenrusting wordt beschreven op een manier die passend is voor elke vijand.

Paulus spreekt in 2 Korinthe 6 vers 7 over de wapenrusting van de gerechtigheid, wanneer hij de wereld onder ogen ziet. Hij gaat verder met ons te herinneren aan de ongerechtigheid die de wereld kenmerkt. De wereld staat lijnrecht tegenover de Vader van de gerechtigheid (Joh. 17:25)! In Johannes 17 stelt de Heer Jezus Zijn rechtvaardige Vader tegenover de wereld. Daarom schrijft Johannes: “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2, 15-17); en Jakobus zou daaraan toevoegen: “Weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God” (Jak. 4:4). Daarom moeten wij de wapenrusting van de gerechtigheid dragen.

In Romeinen 13 vers 12 spreekt Paulus over de wapenrusting van het licht, wat te maken heeft met het heiligende werk van de Geest van God in ons leven. Het aantrekken van de wapenrusting van het licht, stelt de Geest van God in staat ons te vervullen of te beheersen, en waardoor we ons op een praktische wijze onderscheiden. Dit wordt in vers 14 beschreven als: “Maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees, om [aan] begeerten te voldoen.” Het vlees staat lijnrecht tegenover de Geest, dus trek de wapenrusting van het licht aan.

Hier in het vers van vandaag hebben we de wapenrusting van God die nodig is, als we dagelijks het hoofd bieden aan de machten van de boze. Elk van de onderdelen van de wapenrusting van God spreekt tot ons over onze Heer Jezus Christus. We moeten de woorden van de oude apostel Johannes in gedachten houden: “U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan die hij die in de wereld is” (1 Joh. 4:4) en de hele wapenrusting van God aandoen.

 

Tim Hadley Sr.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW