2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (5)

“Doe de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Ef. 6:11).

Geestelijke strijd (deel 5)

 

Het doel van de hele wapenrusting van God is om ons te versterken tegen de listen van de duivel. Het woord “listen” betekent gewoon schema’s of strategieën. Het is eigenlijk waar we ons Engelse woord methode vandaan hebben, maar het draagt het idee in zich van listigheid, sluwheid en bedrog. Dit brengt een zeer belangrijk punt naar voren; de duivel heeft een strategie tegen ieder van ons als volgeling van Christus.

In 2 Korinthe 2 vers 11 zegt Paulus: “… want zijn gedachten zijn ons niet onbekend”. Als satan is hij de tegenstander, en als de duivel is hij de aanklager. Hij heeft vele strategieën om tegen het volk van God te gebruiken. Hij probeert ogen te verblinden zodat mensen niet zien, dat ze een Verlosser nodig hebben (2 Kor. 4:4). Hij gebruikt valse apostelen om een boodschap van bedrog uit te dragen (2 Kor. 11:13-15). Hij zet mensen aan tot ongehoorzaamheid (Ef. 2:2). Als de slang is zijn voornaamste tactiek het misleiden (Openb. 12:9). Satan zet strikken voor ons en Paulus waarschuwt hiervoor in 2 Timotheüs 2 vers 25-26. Hij is de meester-vervalser die valse leringen, valse predikers, en zelfs een valse kerk ontwikkelt (1 Tim. 4:1; 2 Thess. 2:9). Dit zijn slechts enkele van de listen, strategieën en methoden van de vijand.

Wij moeten de hele wapenrusting van God aandoen om stand te houden tegen de duivel en zijn listen. Laten we eens kijken naar dit woord “hele”. Het wordt gebruikt in vers 11 en vers 13 en het is belangrijk, dat we het niet over het hoofd zien. Het betekent compleet, het ontbreekt aan niets. Het is alles wat we nodig hebben voor de dagelijkse geestelijke strijd. Het is de wapenrusting van God zelf. In Jesaja 59 vers 17 wordt God Zelf beschreven als Iemand die deze wapenrusting aantrekt: “Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.” Dit is de wapenrusting van God die wij moeten aandoen! Elk onderdeel van deze wapenrusting, dat in Efeziërs 6 wordt genoemd, spreekt over de Heer Jezus Christus, Degene die “door de dood te niet zou doen hem die de macht van de dood had, dat is de duivel” (Hebr. 2:14). Christus heeft de sterke man (satan) gebonden en heeft de overwinning behaald over hem en al zijn listen (Luk. 11:21-23).

Wij moeten in deze overwinning staan en in ons geestelijk leven geen terrein prijsgeven aan de vijand! Sta op de ‘hoge grond’ van Golgotha! Strijd vanuit de overwinning die de Heiland behaalde toen Hij verklaarde: “Het is volbracht!”

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW