2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (16)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] Woord van God” (Ef. 6:17).

Geestelijke strijd (deel zestien)

 

De Romeinse soldaat droeg gewoonlijk twee zwaarden bij zich. Het eerste werd een ‘spatha’ genoemd, en was ongeveer drie voet1 lang. Het tweede werd de ‘gladius’ genoemd, en het was ergens tussen de zestien en achttien duim lang2. De gladius was een tweesnijdend zwaard, dat gebruikt werd voor gevechten van dichtbij, van man tot man. In het vers hierboven gebruikt Paulus het Griekse woord ‘machaira’, dat verwijst naar de gladius. Een ander uniek kenmerk van de gladius, dit kortere zwaard, is dat een soldaat het gebruikte voor zowel verdediging als aanval. Maar hij moest er vertrouwd mee zijn en er bedreven mee zijn om er effectief mee te zijn in lijf-aan-lijfgevechten.

Paulus beschrijft het Woord van God als het wapen van de gelovige voor een gevecht van man tot man. Het woord dat hier gebruikt wordt voor het Woord van God is ‘rhema’. Er zijn drie basiswoorden die gebruikt worden om het Woord van God te beschrijven. Het eerste is ‘graphe’ (2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:20), dat gebruikt wordt om de Schriften, de Schrift in het algemeen, te beschrijven. Het tweede is ‘Logos’, dat gebruikt wordt om de boodschap zelf te beschrijven (Joh. 1:1-2, 1:14). Over de aard en de functie van de Logos leren we in Hebreeën 4 vers 12: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten en merg, en oordeelt [de] gedachten en [de] overleggingen van het hart.” De logos is veel meer dan woorden op papier, het is levend, krachtig en actief. Het is in staat om het hart te openbaren en “geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben” (Hebr. 4:13).

De Geest van God gebruikt hier een derde woord, het woord ‘rhema’. Rhema betekent uiting, gesproken woord, wat verklaard is. ‘Graphe’ is het geschreven woord, ‘Logos’ is de boodschap van het geschreven woord, en ‘rhema’ is de specifieke verklaring betreffende de boodschap van het geschreven woord!

Wij hebben het offensieve wapen van het zwaard van de Geest gekregen voor specifieke lijf-aan-lijfgevechten, die dagelijks in ons geestelijk leven plaatsvinden. We kunnen alleen effectief zijn met het rhema, wanneer we in het Woord van God thuis zijn (de graphes), en de specifieke boodschap (de Logos) eerst in onze eigen harten en geesten laten werken. Dan zullen we klaar zijn om het Zwaard van de Geest te hanteren op het moment, dat we ons in een lijf-aan-lijfgevecht bevinden!

 

NOTEN:
1. Eén voet is 30,48 cm. Hier dus 3 x 30,48 = 91,44 cm.
2. Eén duim is 2,54 cm. Hier 16-18 duim = 40,64 cm – 45,72

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW