2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (11)

“… en de voeten geschoeid met [de] toerusting1 van het evangelie van de vrede”

(Ef. 6:15)

Geestelijke strijd (deel elf)

 

De schoenen van de soldaat zijn een zeer belangrijk onderdeel van hun wapenrusting. De schoenen of laarzen van de Romeinse soldaten waren gewoonlijk voorzien van ijzeren punten, stukken metaal of spijkers om hen te helpen een goede grip te krijgen tijdens de strijd. Er zijn twee manieren om naar dit stuk uitrusting te kijken voor onze geestelijke strijd.

Ten eerste moeten wij ons ervan bewust zijn, dat de vijand erop uit is om onze vrede als volgelingen van Christus te vernietigen. Daarom heeft de Heer Jezus in de bovenzaal meerdere keren tot Zijn discipelen gezegd: “Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij … Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden” (Joh. 14:1,27). Christus is onze vrede (Ef. 2:14), Hij heeft vrede gemaakt en wij hebben nu vrede met God (Rom. 5:1) met betrekking tot onze zonde. Maar Satan wil deze vrede onderbreken en verstoren. Daarom herinnert Paulus ons eraan: “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat  beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd2 is en als er enige lof is, bedenkt dat. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God de vrede zal met u zijn” (Fil. 4:5-9).

Vrede met God is een gerechtelijke vrede in die zin, dat wij met God in het reine zijn gebracht door Christus als onze Heer en Heiland aan te nemen. De vrede van God is een ‘ervaringsvrede’. De eerste kan nooit gewijzigd, veranderd of weggenomen worden. De tweede wordt voortdurend aangevallen door de vijand! We kunnen nooit goed standhouden tijdens zijn aanvallen, als we niet de vrede van God genieten. De vrede van God is in staat om onze harten en gedachten te bewaken. Het is de vrede van God die de Heilige Geest gebruikt om de realiteit van de tegenwoordigheid van de God van de vrede in elk van onze harten vrede van God te brengen! Het is de vrede die voortkomt uit de wetenschap, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God of van de liefde van Christus (Rom. 8:31-39). Als we vervuld zijn van zo’n vrede, zullen we vast staan met onze voeten geschoeid en klaar voor de strijd en dan klaar om het evangelie van vrede te delen met anderen, wat het tweede aspect van deze evangelieschoenen is!

 

NOTEN:
1. Of ‘bereidvaardigheid’.
2. Dit betekent ’geestelijke kracht’ of ‘moed’.

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW