9 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (1)

“Overigens, mijn broeders, sterkt u in [de] Heer en in de kracht van Zijn sterkte” (Ef. 6:10).

Geestelijke strijd (deel 1)

 

“Overigens, mijn broeders,” met deze drie woorden blikt Paulus terug naar wat hij deze gelovigen in Efeze heeft voorgehouden: de voorrang van de Heer Jezus en de positie van elke ware gelovige, zoals gezien “in Christus” en “gezeten in de hemelse gewesten.” Hij benadrukt ook dat het werk van Christus de scheidsmuur van de omheining tussen de Jood en heiden heeft afgebroken, en uit die twee heeft Christus één gemaakt. Dit is één nieuwe mens die Hij geschapen heeft, in één lichaam met God, zowel Jood als heiden, verzoend. Nu hebben wij beiden (Jood en heiden) toegang tot de Vader door Christus, door één Geest. We worden nu gezien als een heilige woonplaats van God in de Geest (zie Ef. 2:11-22).

Paulus gaat verder met te schetsen hoe dit ene lichaam eruit zou moeten zien hier op aarde als een getuigenis voor God. We moeten wandelen in deze eenheid die Christus heeft gevestigd, en proberen de eenheid van de Geest in de band van vrede te bewaren. Hij moedigt ons aan om in liefde te wandelen, in het licht te wandelen en in wijsheid te wandelen, herinnert ons eraan hoe deze dingen zijn om elk gebied van ons leven te beïnvloeden (zie Ef. 4:2-4).

Na ons uiteengezet te hebben, alles wat Christus heeft gedaan en hoe we in Hem gezien worden, gaat Paulus dan in het laatste hoofdstuk verder om ons te bemoedigen en uit te dagen met betrekking tot deze strijd waarin we ons bevinden. We moeten verwachten, dat als Christus voor ons, in ons en door ons aan het werk is, de tegenstander satan niet ver achter ons is. Hij wil ons aanvallen, confronteren en ontmoedigen als we proberen voor Christus te leven. Paulus verklaart in 2 Korinthe 2 vers 11, dat satan probeert voordeel op ons te behalen, maar “zijn gedachten zijn ons niet onbekend.”

Hij zal ons aanvallen als een engel van licht (2 Kor. 11:14), die ons probeert te misleiden en te beroven van de eenvoudigheid die in Christus is (2 Kor. 11:3). Hij valt ons ook frontaal aan, als een brullende leeuw, op zoek naar wie Hij kan verslinden (1 Petr. 5:8), daarom moeten wij nuchter en waakzaam zijn.

Maar we moeten niet vergeten, dat satan een verslagen vijand is! Christus heeft “hem die de macht over de dood had, dat is de duivel” (Hebr. 2:14) vernietigd. Aan het kruis heeft de Heer Jezus overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld, en over hen getriomfeerd (Kol. 2:15). De overwinning is behaald voor hen die “in Christus” zijn. Dit is de positie waaruit wij moeten strijden! We strijden vanuit de overwinning in Christus, niet om de overwinning!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW