6 jaar geleden

Gedachten over Hebreeën 11 (3)

Geloof dat naar boven ziet

“Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet” (Hebr. 11:1).

We hebben gezien, dat het geloof de tijd overwint en met volharding vooruitkijkt en verwacht, wat God ons beloofd heeft. Maar het geloof ziet niet alleen vooruit, maar ook naar boven. Dit moet ons vandaag bezighouden.

Het geloof ziet naar boven

Er zijn dingen die we niet met ons natuurlijk oog zien, en toch bestaan ze. Om het zo uit te drukken, dan kunnen we de uitwerking ervan “zien” – denk maar eens aan radiogolven. Zo is het ook in het geestelijke. Niemand heeft ooit God gezien (Joh. 1:18; 1 Tim. 6:16), en toch kunnen we overtuigd zijn dat Hij bestaat. Het is het geloof, die dat in ons bewerkt – het is “een overtuiging van wat men niet ziet”. En dat geeft een diepe indruk op ons leven.

Mozes is hier een indrukwekkend voorbeeld. Hij had de opdracht om het volk Israël uit Egypteland te leiden (Ex. 3:7-10). De Farao was een van de machtigste koningen van die tijd, en hoe zwak in zichzelf daarentegen was dit slavenvolk. Mozes zou alle reden om te vrezen gehad hebben. Maar hij keek noch naar de machtige koning noch naar het zwakke volk. Zijn oog van geloof bleef niet in het horizontale, maar steeg verticaal op naar God, voorbij al het zichtbare wat belemmerde. En daarom was hij niet bang voor de woede van de koning en hield standvastig vol, “als zag hij de Onzichtbare” (Hebr. 11:27). Werd zijn onwankelbaar vertrouwen teleurgesteld? We kennen het einde van de geschiedenis: de strijdmacht van Farao werd vernietigd in de overstromingen van de Rode Zee, en een verlost volk zong jubelliederen aan de andere kant.

Geloof laat ons naar boven kijken, voorbij alle zichtbare dingen die onze wandel in geloof verhinderen. Laten we naar boven zien! Deze geloofsovertuiging geeft ons niet alleen vertrouwen in moeilijke situaties, maar leert ons ook om een leven te leven in overeenstemming met God!

Online in het Duits sinds 18.02.2014.

Friedemann Werkshage, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW