3 jaar geleden

Gedachten over Hebreeën 11 (2)

“Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet” (Hebr. 11:1).

Geloof dat vooruit ziet

We hebben al gezien dat geloof iets is dat ons als kinderen van God in ons praktisch leven moet kenmerken. We zullen nu zien, wat geloof doet en leren daarbij twee gezichtspunten van het geloof kennen.

In ons vers (Hebr. 11:1) vinden we minder een definitie van wat geloof is, maar veelmeer van wat het geloof doet. We zouden ook kunnen zeggen: Het geloof verwerkelijkt dat, wat we hopen, het overtuigt ons van dingen die we niet zien. Beide keren gaat het om iets buiten ons natuurlijk gebied van waarneming: of we zien iets niet, omdat het er nog niet is, of we zien iets niet, omdat het in principe niet zichtbaar is. En daarmee hebben we al de twee gezichtspunten van het geloof.

Het geloof ziet vooruit

Christelijke hoop is niet iets vaags, niet iets onduidelijks. Het laat ons wachten op iets, dat nog niet is gebeurd (en daarom niet zichtbaar is), maar in Gods Woord wordt beloofd. De apostel Paulus schreef de Thessalonicenzen met betrekking tot de ontslapen gelovigen, dat zij niet bedroefd moesten zijn “zoals ook de overigen die geen hoop hebben” (1 Thess. 4:13). Maar de gelovige Thessalonicenzen hadden hoop en moesten daarom niet verdrietig en verontrust zijn. Zij wisten dat de Heer eenmaal zou terugkomen om de ontslapenen en de levenden samen te brengen (vs. 16,17). Maar wat ze niet wisten was, wanneer dit gebeuren zou. Deze hoop is ook ons gezegende deel. Niet de dood, maar de komst van de Heer Jezus voor ons is onze hoop.

Nu is deze hoop niet iets, dat we nu al kunnen zien. Als we het zouden zien, hoefden we immers niet meer te hopen. Maar volharding is nog steeds nodig (verg. Rom. 8:24-25). We hebben vertrouwen, zijn vast overtuigd, dat het eenmaal zo komen zal, wat God gezegd heeft. Dit bewerkt het geloof in ons – het is “een verwerkelijking van dat, wat men hoopt”.

Geloof zorgt ervoor dat we met volharding vooruit kijken, en verwachten wat God beloofd heeft. Laten we elke dag vooruit zien! Onze Heer heeft gezegd: “Zie, Ik kom spoedig” (Openb. 22:12). Als Hij komt, zal alles vervuld worden, wat we nu nog hopen!

Online in het Duits sinds 16.02.2014.

Friedemann Werkshage, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW