15 jaar geleden

Galaten 6:1

Hoeveel schade is er al niet aangericht door ons gebrek aan geduld en zachtmoedigheid? Wat wij nodig hebben, is genade om onze geest nooit verbitterd te laten worden, ons niet te ergeren. Een dienstknecht van de Heer kwam eens bij een zuster die erg verbitterd was over haar man. Zij vroeg deze broeder om voor haar man te bidden, want er werd niet meer in de Bijbel gelezen en samen gebeden. Kortom, alles ging verkeerd.
De broeder zei haar dat het zeker de wil van God was, geen kwaad te doen, maar ook, dat kinderen van God zich in de goede gezindheid ten opzichte van het kwaad moeten gedragen. De zuster begreep hem niet. Het kwam immers allemaal door haar man!
Na drie weken kwam dezelfde broeder weer op bezoek. Toen zei de vrouw: ‘God heeft Zich met mij beziggehouden. Nu begijp ik wat u bedoelde’. Toen het bij haarzelf, in haar eigen hart, in orde was, ging de Geest van God werken in het hart van haar man en alles kwam weer goed.

Met een verbitterde geest staan wij God in de weg, als wij Hem vragen bepaalde dingen op te lossen. Het zal nooit in orde komen, als wijzelf met een verbitterde geest ergens mee bezig zijn. God hoort ons roepen en Hij wil ons ook graag helpen! Maar Hij kan dat alleen, als wij de verkeerde gezindheid in ons veroordeeld en weggedaan hebben. Wij hebben veel genade nodig ons hierin te oefenen, vooral als wij elkaar willen helpen en dienen. Veel problemen kunnen vaak niet opgelost worden, omdat wij op onze rechten staan. Och, laten we onze eigen belangen toch wegcijferen en daardoor de Geest gelegenheid geven in ons hart te werken!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW