15 jaar geleden

Galaten 1:10

In de christenheid heeft men het probleem van het gezag willen opheffen, door bepaalde personen aan wie de overigen zich moesten onderwerpen, voor "onfeilbaar" te verklaren. Dat dit in volkomen tegenspraak is met het Woord van God, is duidelijk. Ook de meest trouwe gelovige is in zichzelf niet volmaakt. Evenwel is iedere ware christen voor God "aangenaam gemaakt in de Geliefde" (Efeze 1:6), maar juist niet in zichzelf, maar alleen in Christus.

Maar dat is ook helemaal niet de reden waarom wij onze voorgangers moeten gehoorzamen. In Hebreeën 13:7 worden "voorgangers" als zulken gekenmerkt "die het Woord van God tot u gesproken hebben". Onze blik moet niet op personen, maar op Gods Woord zelf gericht zijn. Dan is het niet zo belangrijk wie ons iets zegt, maar of hetgeen gezegd wordt, overeenstemt met het Woord van God. Is dit het geval, dan is absolute gehoorzaamheid op zijn plaats. Natuurlijk zijn er sommige vragen over het praktische leven waarvoor de Schrift geen duidelijke, praktische gedragsregel geeft. Maar ook in deze vragen hebben we ons aan het gezag van onze voorgangers te onderwerpen, omdat wij hen als "dienstknechten van Christus" kennen die hun geestelijke verstand richten op het Woord van God. Zoals eens Paulus, zoeken ook zij "geen mensen tevreden te stellen", maar God. Alleen in het geval van een openlijke tegenspraak aan Gods Woord geldt: "Men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen" (Handelingen 5:29).  Laten wij ervoor waken dit woord te misbruiken om onze eigen wil door te zetten.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW