5 jaar geleden

Exodus 14 vers 9

“De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao, en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon”.

De zekerheid van de gelovige

Satan zal natuurlijk geen ziel laten gaan, hij zal proberen hem tegen te houden als hij kan. Zó komt in ons hoofdstuk Farao met al zijn troepen achter Israël aan, en de mensen zijn doodsbang. Het is nadat mensen bekeerd zijn, nadat zij de eerste start hebben gemaakt en zich hebben omgekeerd om de Heer te dienen, verlangend om er voor Hem te zijn, dat zij het kwaad van hun eigen hart leren kennen; en het is dan, dat Satan druk op hen uitoefent om hen ervan te weerhouden volkomen en helemaal voor de Heer beschikbaar te zijn. Farao verzamelt al zijn heerscharen om hen te achtervolgen, en het volk bevindt zich in een schrikaanjagende situatie. Ze kijken achterom en daar is farao met zijn heerscharen; ze kijken vooruit en daar is de dood, de Rode Zee, en aan beide kanten stijgen bergen op naar de hemel. Daarom denkt Farao, dat hij hen zeker zal achterhalen en hen opnieuw tot slaaf zal kunnen maken.

Evenzo komt Satan achter de gelovige aan, met de gedachte dat hij hem weer onder zijn heerschappij zal krijgen. Maar wees niet bang; het zal hem nooit lukken. Eens onder de bescherming van het bloed, ben je naar God gebracht in al de waarde van het voltooide werk van onze Heiland, en die plaats kun je nooit verliezen. Je bent zoals het schaap in Lukas 15. De herder ging er achter aan en toen hij het vond, legde hij het op zijn schouders.

Ik heb ooit iemand horen zeggen: mogen de schapen zich niet op de weg ophouden? Nou, ik lees niet dat dit zo is. Ik lees dat hij het naar huis bracht. Ongetwijfeld, als het zou afhangen van de schapen, het zou achterblijven, maar alles hangt af van de herder. Ik heb wel eens een man gezien die op een ongemakkelijke manier een schaap op zijn schouder droeg en het schaap bijna viel, maar ik lees dat de herder het schaap op zijn schouders legde en daar het schaap vasthield. Mijn veiligheid hangt af van mijn Redder, niet van mij.

W. T. P. Wolston; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW