14 jaar geleden

Efeze 6:17

In de geestelijke strijd hebben we de wapenrusting van God nodig om weerstand te kunnen bieden aan de vijand. Eén van de belangrijkste wapens is het “zwaard van de Geest”. Het moet niet tegen anderen gebruikt worden om hen te verwonden, maar wel tegen vijandelijke listen. Dit zwaard kan alleen maar op een geestelijke manier gebruikt worden. Hier worden dus geen aannemelijke argumenten of welsprekendheid gevraagd om te weerleggen of monddood te maken, maar Gods Woord, geestelijk gebruikt en zó sprekend tot het geweten, is het wapen. Het Woord alleen kan aanspraak maken op de autoriteit van God en daar schuilt een kracht in waar het verstandigste woord van een mens niet tegenop kan.

Laten we daarom het Woord van God laten spreken en gelden en onszelf op de achtergrond houden, opdat het zwaard van de Geest ongehinderd zijn werk kan doen! Onze zaak is dit zwaard “te nemen”, dus te hanteren (toe te passen). Daartoe moeten we het goed kennen en er zelf door beïnvloed zijn. Anders hebben we het niet bij de hand op het ogenblik van de aanval. Wie zijn wapen eerst moet zoeken en er niet mee om kan gaan, zal in de strijd het onderspit delven.

We spreken soms luchtig over het “zwaard” en bedoelen dan onze Bijbel. De zo belangrijke toevoeging “van de Geest” laten we meestal weg. Maar daarop komt het juist aan! De Heilige Geest, de oneindige macht van God, wil met Zijn eigen Woord alle ongerechtigheid tegemoet treden en gebruikt ons in zover onze mond, onze gezindheid, ja, ons leven geheiligd is. Het zwaard van de Geest hoort bij een geestelijke christen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW