14 jaar geleden

Efeze 5:8-11

Licht in de woningen

Het land Egypte was met duisternis bedekt. De één zag de ander niet en niemand stond van zijn plaats op, drie dagen lang. Maar in diezelfde tijd was er licht in de woningen van de Israelieten (zie Exodus 10:21-23).

Wij zijn in dezelfde donkere wereld. Ondanks hun kennis bevinden de mensen zich in een duisternis die men “met de handen kan tasten”. Overal is opstand, oorlog of oorlogsgevaar en onderdrukking van de zwakken door de sterken; ontelbare mensen lijden honger, anderen daarentegen hebben overvloed. Zij debatteren in de duisternis.

Maar wij als Christenen mogen “licht in onze woningen” hebben. Onze huizen kunnen vervuld zijn met licht, als we God kennen, als Zijn Woord de heerschappij in onze woning heeft, als onze woningen plaatsen van gebed zijn, kort gezegd: als we met God leven. Hij is licht. Dit licht moet gezien worden. We dragen het, zoals eens de mannen van Gideon, in “aarden kruiken”. Laten we de aarden kruiken breken, dat betekent: alles wat bij onze oude natuur hoort, wegdoen, zodat het licht gezien kan worden, zodat het onze weg verlicht en de weg van degenen die ons omgeven, en laten we een getuige van Hem zijn Die het licht is.

De Heer heeft gezegd: “U zult Mijn getuigen zijn”. Laten wij waken, geliefde vrienden, zodat in deze donkere wereld die ons omgeeft, licht in onze woningen schijnt!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW