19 jaar geleden

Efeze 2:14,17

Hij is onze vrede

Er wordt van een adellijke dame verteld dat zij op alle mogelijke manieren probeerde vrede voor haar ziel te vinden. Hoewel ze in grote luxe leefde, werd ze met de dag ongelukkiger en verlangde naar ware vrede.

Op een dag liet ze een schoenmaker komen om haar de maat te nemen voor een paar nieuwe schoenen. Met een trots gebaar stak ze haar voet naar hem uit, zonder hem ook maar één blik waardig te keuren. Toch werd ze op een gegeven moment door iets in de houding van de schoenmaker getroffen en plotseling vroeg ze hem op de man af: "Bent u echt gelukkig?"
"Ja zeker!" antwoordde hij, "ik ben de gelukkigste mens die er bestaat!"

Na zijn werk gedaan te hebben, trok hij zich bescheiden terug. Maar de dame kon het gelukkige, eerlijke gezicht van de schoenmaker niet vergeten. Het was van zijn gezicht af te lezen dat hij werkelijk vrede voor zijn ziel had.

De volgende morgen werd ze als het ware naar zijn werkplaats toe getrokken. Ze wilde hem vragen naar de bron van die vrede. "De Heer Jezus is mijn vrede", zei hij blij. Toen begon hij te vertellen van de Heer Jezus, de Heiland van zondaren, zoals ook eens Filippus het aan de kamerling had verteld (Handelingen 8:35). Zo werd aan haar die "veraf" was, vrede verkondigd. Ze bekeerde zich met haar hele hart en werd een gelukkig kind van God. Er was een grote verandering in haar leven gekomen. Voor haar het begin van een gezegende tijd in gemeenschap met Christus!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW