15 jaar geleden

Efeze 2:1

Een zendeling had al heel lang in een bepaald gebied gewerkt zonder vrucht te zien. Dat was een zware beproeving voor hem en hij riep tot God om een bemoediging. En God gaf antwoord.

In dat gebied was het gebruikelijk dat bij een begravenis de kist open bleef tot het eind van de dienst. Daarna liep iedereen langs de kist en tenslotte werd deze gesloten.

Op zekere dag kondigde de zendeling een begrafenis aan, maar hij noemde de naam van de overledene niet. Er kwamen veel mensen, want dat waren ze immers gewend. Maar deze keer kwamen ze ook uit nieuwsgierigheid. Daar stond de kist … maar zo, dat niemand erin kon kijken.

De zendeling sprak een ernstige boodschap naar aanleiding van bovenstaande tekst. Daarna moest iedereen van hem langs de kist lopen. Er lag echter geen dood lichaam, maar een grote spiegel in de kist, zodat ieder zichzelf zag. Dit middel gebruikte God om menigeen de ogen te openen voor hun eigen toestand, dood in “misdaden en zonden”.

God heeft Zijn Woord als een onbedriegelijke spiegel in de handen van de mensen gegeven. Maar o, wat zijn er maar weinigen die hun eigen ware toestand voor God willen inzien. Gods oordeel over elk mens luidt: ‘Dood in misdaden en zonden’.

Nu de vraag aan u: Hebt u uw toestand al ingezien? Bent u daarover onrustig geworden? Kon God u het leven schenken? Eeuwig leven dat alleen door Zijn Zoon te verkrijgen is? God wil u vanuit de dood overbrengen in het leven. Weersta Zijn inspanningen van liefde voor u toch niet. Grijp vandaag het leven aan om niet voor eeuwig verloren te gaan!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW