4 jaar geleden

Efeze 2 vers 12

“… dat u in die tijd zonder Christus was, … terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld”.

‘De economische, materiële en biologische risico’s waarmee we nu en in de toekomst worden geconfronteerd, zijn niet de enige waarmee we worden geconfronteerd. Er is een nog groter risico: het doel van ons leven missen, leven zonder je zorgen te maken om God’. Dit citaat komt van een christen.

Dat is precies ons probleem vandaag. Een leven zonder God zal een mislukking blijken te zijn. Wie zou zin kunnen geven aan ons leven, of er inhoud en doel aan kunnen geven, behalve Degene die het heeft geschapen?

“Zonder God in de wereld”. Sinds de oorspronkelijke catastrofe, de mens die in de zonde valt, is dit de toestand van iedereen vanaf de geboorte. Het is een trieste situatie, waarvan de ernst des te duidelijker wordt, wanneer we ons herinneren, dat een leven zonder God onvermijdelijk leidt tot de eeuwigheid zonder God. Het bijbelse vers hierboven maakt het duidelijk: “geen hoop hebben”.

Is dat het laatste woord? Moet het blijven zoals het is? God zij dank is dat niet het geval! Jezus Christus kwam in de wereld om zondaars tot bekering te roepen. Een radicale bekering tot God is noodzakelijk, want de weg die iedereen van nature kiest, leidt steeds verder van God af. Maar Christus “heeft eenmaal voor [de] zonden geleden … opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18).

Het leven is een geschenk van God. Daarom kan alleen een leven dat met Hem wordt geleid de moeite waard zijn om te leven en ons echte, betrouwbare hoop geven.

Jezus Christus zei: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben” (Joh. 10:10).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW