9 jaar geleden

Eenzaamheid …

“Uit het onheil naar genezing… Mensen zijn op gemeenschap aangewezen …”.

Ik ben zo alleen en kan het nauwelijks verdragen. Ik wil voor iemand belangrijk zijn, maar er is niemand die geïnteresseerd is in mij. Ik kan me niet herinneren dat op een gegeven moment mij iemand omarmde, glimlachte of gewoon wat tijd voor mij had. Ik voel me zo leeg van binnen. Ik honger naar iemand die van me houdt. Ik voel me zo waardeloos.

Ik was gewoon om iedere jongen te geloven die zei: “I ​​love you”, dat hij werkelijk echt van mij hield.

(Uit: Josh McDowell, Personal Letters from Teens).

Een noodkreet gaat de wereld rond. We hebben iemand nodig die sterker is dan wij, die zich om ons bekommert, waar we vertrouwen in kunnen hebben en die ons dat geeft, waarnaar we hunkeren.

God heeft het verlangen in het hart gelegd, om ons aan de liefde en zorg van de sterkste toe te vertrouwen. En we willen ten diepste datgene, waartoe we voorbestemd zijn. Zijn plan was dat Adam en Eva zich tot Hem zouden wenden, aan Hem Die veel sterker is, en dan aan elkaar om te genieten van datgene wat zij zelf elkaar konden geven. We snakken naar respect en sympathie, naar invloed en relaties. Wij dorsten naar dingen die onze zielen goed doen. In de woestijn van een gevallen wereld zijn we aan het wegkwijnen.

Adam en Eva waren met een verlangen naar liefde en zorg van een sterkere (dat is God) geschapen. En nog meer: zij werden tot gemeenschap met God geschapen. Toen God Adam de verzorging van de tuin (hof) toevertrouwde, gaf Hij hem een zinvolle opdracht. Adams werk was belangrijk. Aan zijn verlangen naar persoonlijke waarde en betekenis werd geheel tegemoet gekomen. Maar zijn gehoorzaamheid was de voorwaarde ervoor, dat alles zo blijven kon, zoals God het ingericht had. Toen Adam zijn vrijheid gebruikte om zo te willen zijn als God, bracht hij iets teweeg, dat de wereld op zijn grondvesten deed schudden. Plotseling werd de relatie en gemeenschap met God en medemensen (Eva) verbroken. Plotseling was hij bang. Angst om afgewezen te worden. Hij verborg zich. De angst dreef hem ertoe om een ​​beschermende laag om zich heen te bouwen. Maar God was op zoek naar hem. Hij liet hem niet alleen. God zei tegen Adam: “Waar ben je?” En toen bleek dat de mens zichzelf isoleert. Adam en Eva beschuldigen elkaar. Hun zinvolle activiteit om de tuin te onderhouden, verliezen ze. Nu moeten ze met het zweet op hun voorhoofd aan het werk. Haat, afgunst, angst, vijandigheid, etc. zijn nu aan de orde van de dag.

Nu zijn er twee “naturen” en een gevolg daarvan in Adam en Eva:

 • Verlangen naar gemeenschap, liefde en onvoorwaardelijke acceptatie.
 • Zonde (heersend, leidend; voor de zondeval werd dit punt “rein, onschuldig” genoemd).
 • Als gevolg van de zonde: angst (door anderen afgewezen te worden), isolatie, wantrouwen, etc.

Ook de uiterlijke omstandigheden zijn veranderd: in plaats van zinvol werk in optimale omstandigheden wordt nu hard werken aangekondigd. Na de vloed was er dan zelfs de uit waterdamp bestaande beschermlaag niet meer. De gevaarlijke straling van de zon wordt niet meer gefilterd.

En zo is de situatie ook vandaag de dag: We willen graag een relatie met een mens die sterk genoeg is om ons zo aan te nemen zoals we zijn, zonder zich terug te trekken of zich bedreigd te voelen. We verlangen naar iemand die nog iets om iemand geeft, nadat hij alles van ons weet. Maar sinds de val van de mens is geen mens in staat om de andere volkomen lief te hebben. En God?

God zag de mensen in hun vuiligheid. Maar de verbinding van de mens met God was verbroken. Alleen de dood van een zondeloos mens kon de verbinding herstellen. Maar van de mensen was iedereen zondig. En daar deed God iets compleet onbegrijpelijks:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (de Bijbel – Johannes 3 vers 16).

En toen stierf Jezus Christus voor de zonden van de wereld. Na drie dagen werd Hij weer opgewekt. Hij leeft. En Hij heeft u zo lief, dat Hij dat voor u deed! Als u alles wat slecht is, wat u hebt gedacht en gedaan, HEM belijdt en HEM als uw Verlosser aanneemt, dan geldt ook voor u:

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. (de Bijbel – volgens Jesaja 53:5-6).

En nu? Nu is met u het volgende gebeurd:

 • u bent burger van Gods koninkrijk geworden. Dit is uw tweede nationaliteit (en volgens de Bijbel uw meest belangrijke burgerschap). Uw verleden kunt u achter u laten;
 • Jezus Christus en God de Vader wonen nu in u (de Bijbel – Johannes 14:23);
 • uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont (de Bijbel – 2 Korinthe 6:19).

Zoals u nog vaststellen zult, zijn de drie punten:

 1. verlangen naar gemeenschap, liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding;
 2. zonde (is tot “Ik hoef niet meer zondigen” geworden);
 3. als gevolg van de zonde: angst (door anderen afgewezen te worden), isolatie, wantrouwen etc. is niet verdwenen. Toch moet de zonde niet langer meer de drijvende kracht zijn om uw wensen te vervullen.

En wat hebt u daaraan?

Zoals u ziet, hebben de drie nieuw toegevoegde punten (burgers van een nieuw koninkrijk, Jezus Christus en God de Vader die in u wonen, uw lichaam dat een tempel is van de Heilige Geest) iets te maken hebben met gemeenschap. Ging God met Adam alleen in de tuin om, zo woont God nu zelfs in u. Dit overtreft de gemeenschap die Adam met God had.

Het punt “verlangen naar gemeenschap, liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding” zal nooit verdwijnen (dat zou immers ook verschrikkelijk zijn), maar zal veeleer nog groter worden. Dit punt maakt van ons mensen. Zo werden we door God geschapen. Verlangen naar gemeenschap met God en met mensen. Maar staat juist precies tegenover het punt angst (door anderen afgewezen te worden), isolatie, wantrouwen etc. (die immers ontstaan ​​is bij de zondeval).

De zonden zijn vergeven (en worden daarom door God niet meer geoordeeld) en de gemeenschap met God, onze Schepper (Die weet wat goed voor ons is), is mogelijk, maar de gevolgen van de zonde hier op aarde blijven. Dat kunt u in het volgende voorbeeld zien:

 1. Neem een ​​stukje boter en steek er een tandenstoker in (een zonde is begaan).
 2. Trek de tandenstoker er weer uit (de zonden werden door God en de mensen die getroffen zijn, vergeven).
 3. Kijk nu naar de boter. Het zit vol met gaten (de zonde laat sporen na en heeft een of ander gevolg).

De beide punten verlangen en angst zullen ons hier op aarde verder begeleiden. Ook het probleem zonde. Lees dit in de Bijbel in de “Brief aan de Romeinen” hoofdstuk 5-8.

We hebben een verlangen naar gemeenschap met anderen, en dan toch de angst dat de ander zich van ons terug zou kunnen trekken, dat we door hem afgewezen worden. Echter, het meest verlangen wij naar iemand, die nog steeds om iemand geeft, nadat hij alles van iemand weet. Nadat hij weet hoe we werkelijk zijn.

En dan zijn we weer (of nog steeds?) bij de bevindingen die aan het begin het artikel werden vastgesteld: We willen onvoorwaardelijk geliefd en geaccepteerd worden. En toch weren we er ons tegen, doordat wij uit angst voor de anderen vele beschermende muren om ons heen bouwen, zodat niemand ziet, hoe het met ons innerlijk is.

En de effecten van angst zijn verschrikkelijk. Een voorbeeld:

Uit een familie beklaagde zich een tiener bij een zielzorger: “Papa heeft geen tijd voor mij. Hij gaat heel vroeg naar het werk en komt daarvan pas terug, als ik al in bed lig. En als hij thuis is, is hij met iets anders bezig. Zitten we dan wel eens samen, dan is hij inderdaad fysiek aanwezig, maar hij hoort mij helemaal niet. Hij begrijpt me niet”.

Een uitzonderlijk geval? Als u om u heen ziet, zult u merken dat de wereld vol van dergelijke of vergelijkbare problemen (die zich dan vaak weer op een relatie probleem in de kindertijd, vooral tussen drie en elf jaar, terug laat voeren) is. Zelfs met veel christelijke gezinnen, is dat zo. De gevolgen zijn verschrikkelijk en maken zich gedeeltelijk pas op volwassen leeftijd merkbaar.

Wat kan de oorzaak zijn?

 • Zich niet op zijn gemak voelen wanneer men zijn kind omhelst (een knuffel heeft echter een zeer sterk positief effect op het kind) of angst dat anderen “domme” opmerkingen zouden maken.
 • → Angst om te falen.
 • Men heeft zelf alleen maar liefde ontvangen, wanneer men het verdiend heeft (in de Bijbel spoort Jezus Christus ons aan tot een onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent: onverschillig wie je ook bent en wat je gedaan hebt, ik hou van je, alleen je slechte daden veroordeel ik, niet de persoon. Maar onvoorwaardelijk betekent ook: Als ik de liefde niet verdienen kan, dan kan ik haar ook niet verliezen)
 • → Angst om te laten zien dat men van liefde een compleet verkeerd begrip heeft.
 • Bang om verantwoordelijkheid te nemen; wanneer de “opvoeding” mis gaat, is men niet schuldig, men was er immers niet eens – wat een drogreden!
 • → Faalangst.
 • Men denkt alleen aan zichzelf. Dit is vooral een probleem van de babyboom-generatie (geboren 1946-1964). Van hen werd gezegd: “Die zullen het eens beter hebben dan wij”. Inderdaad, materiaal gaat het velen van hen werkelijk beter. Maar of dit echt het allerbelangrijkste is?
 • → Angst, om materieel te mislukken.
 • Men heeft geborgenheid zelf nooit ervaren. Dit is het probleem van de toekomstige generaties. Dit punt zal in de toekomst meer en meer toenemen. Soms ervaren we de effecten vandaag al.
 • → Angst te moeten toegeven dat je zelf nooit liefde hebt ervaren.
 • etc.

Zoals we kunnen zien, is een belangrijke oorzaak de hierboven beschreven angst te mislukken, niet aan de eisen te kunnen voldoen en vervolgens afgewezen te worden.

Ik wil hier niet schrijven over de gevolgen. Ze zijn te verschrikkelijk, dan dat ik ze hier zou kunnen opschrijven. Maar een ding wil ik toch noemen: De ernst van de gevolgen en de frequentie van de “gevallen” zal als een spiraal toenemen. We leven in een gebroken samenleving. Zelfs christenen worden beïnvloed. Werkelijk, eerlijk waar. Hoewel velen het uit angst voor … (al weer een ons IK beschermende muur?) niet toegeven willen. Het kan niet worden genegeerd want de feiten spreken voor zich. Het is echt tijd om de persoonlijke instelling te veranderen! Voordat het echt te laat is!

Is er een uitweg? – Ja! Als de persoonlijke gemeenschap van de betrokken personen met God in orde is (zie hierboven), is verzachting, soms volledig herstel mogelijk.

 1. Ten eerste moet er een gesprek met de twee betrokken personen plaatsvinden. Als je bang bent om alleen met je ouders te praten, wend je dan eerst tot iemand in wie je vertrouwen hebt. Deze persoon zal je ook helpen bij het gesprek.
 2. De volgende stap betekent “belijden en vergeven”. Belijd uw kind uw zonde (omdat het “geen-tijd-willen-hebben voor het kind” zonde is. Bijvoorbeeld: 1 Timotheüs 5 vers 8 “zorg” geldt niet alleen voor het materiële!
 3. Nu maken we ons zorgen over de gevolgen. We herinneren ons aan het voorbeeld met de boter. ZONDE heeft gevolgen, zelfs als de zonde wordt vergeven.

Om de psychologische gevolgen te verlichten/genezen, adviseer ik een pastor of Christen psycholoog / psychotherapeut te zoeken. Informatie bijvoorbeeld: http://www.sonnenhalde.ch (dit is de kliniek Sonnenhalde, sommige is misschien de naam med. Dr. Samuel Pfeifer bekend van zijn boeken hier).

Een extra optie, die echter diep begrip en vertrouwen veronderstelt, is om de volgende boeken te bestellen:
° Josh McDowell / Bob Hostetler
Handbuch Jugendseelsorge
ISBN 3-89397-383-4 (CLV-Verlag)
Dit boek toont 49 belangrijke problemen (die vaak de gevolgen van het bovenstaande voorbeeld zouden kunnen zijn) van de jongeren genoemd. In vijf eenvoudige stappen wordt men door het steun proces geleid.

° Josh McDowell

Zwischenmenschliche Konflikte
ISBN 3-89436-314-2 (Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg)

Dit kleine boek beveel ik zulke tieners aan, die juist het beschreven relatieprobleem (tiener/ouders) hebben.

Maar waarom pas handelen, indien het ongeval al gebeurd is? Ik beveel alle (nog-niet) ouders oprecht aan om dit boek te lezen:
° Josh McDowell
Generation ohne Bindung?
ISBN 3-89436-325-8 (Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg)
Hoe wij onze jeugd kunnen beschermen tegen om zichzelf te vernietigen. “Steeds meer jonge mensen verliezen de hoop, omdat ze zich geïsoleerd en vervreemd voelen van hun ouders, van de volwassenen in het algemeen en van de samenleving”.

Hebt u verdere vragen over dit onderwerp? Dan mag u contact met mij opnemen. Mijn e-mailadres krijgt u van de redactie van de SoundWords. Natuurlijk zal ik alles vertrouwelijk behandelen (1).

NOTEN VERTALER:

(1) Hier sluit ik mij bij aan als vertaler, dan wil ik u graag – uiteraard voor zover ik daartoe in staat ben – helpen.

© M. Reissner – SoundWords

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW