19 jaar geleden

Een woord tot de spotter

In 1778 zei de Franse filosoof Voltaire dat hij met één hand het gebouw van de Christenheid zou afbreken, terwijl de handen van de twaalf apostelen nodig waren om het op te bouwen. Hij voorzegde dat binnen een korte tijdsbestek de Bijbel niet langer zou worden gelezen. Met het eind in zicht schreef hij een groot aantal lasterlijke artikelen die toen werden gedrukt in zijn eigen uitgeverij.

Voltaire stierf met de woorden:

“Ik wordt nu in de hel geworpen”.

Wanneer alle boeken die tegen de Bijbel geschreven zijn op elkaar waren gestapeld, zouden zij nog veel hoger zijn dan de Eiffeltoren. Plaats dan de Bijbel tegenover hen! Hij is de overwinnaar en overleeft al zijn vijanden. Geen resultaat van wetenschap, of archeologie, geneeskunde of geologie spreekt de Bijbel tegen. Zou dat dan ook anders kunnen? Zou Hij Die het hele universum maakte en alle kennis heeft Zichzelf tegenspreken?

Noch heeft de zon nodig om te bewijzen dat het de zon is; het is vanzelfsprekend. Zo is het met de Bijbel. het draagt het zegel van God.

Beslis op tijd! Er is geen uitweg van deze ontmoeting met de Heer Jezus Christus ten oordeel wanneer je Hem nu niet aanneemt als je Redder.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW