6 jaar geleden

Een terugkeer zal er niet zijn?

Een terugkeer naar een tijd vóór de hoge technologie lijkt ondenkbaar voor veel mensen. Maar is dat een nuchtere bezinning die op God’s Woord gebaseerd is?

 

Onlangs las ik in een artikel: “In januari 2017 is de iPhone tien jaar oud. Sinds die tijd heeft de smartphone de wereld veranderd, zoals niemand  het voorzien heeft. Een terugkeer naar de oude omstandigheden zal er niet zijn”.

Zo zijn de verwachtingen van onze samenleving. En inderdaad is het menselijk gesproken nauwelijks denkbaar, dat er een terugkeer zal zijn “naar daarvoor”.

Maar lezers van de Bijbel zijn in het voordeel. Want hier lezen we andere dingen. We lezen over het 1000-jarige vrederijk: “Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks … Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE” (Jes. 65:21-25).

Met andere woorden: In het vrederijk zal er normaal landbouw en landbouwkundige teelt zijn – geen genetisch gemodificeerde maïs, geen industrialisatie, enzovoorts, maar “eenvoudige” landbouw. Blijkbaar zal het een terugkeer naar vooruitgang worden. Misschien zal bewaarheid worden, wat een vooruitstrevend man (Neil Postman, voor zover ik weet, geen belijdend christen) ooit zei: <<Technologie helpt ons om de problemen op te lossen die we zonder de technologie niet gehad zouden hebben>>? Blijkbaar zal er een tijd zijn (vermoedelijk de grote verdrukking), waar God in Zijn oordelen zodanig in deze schepping ingrijpen zal, dat alle iClouds etc. vernietigd worden. En dan zal deze maatschappij terugkeren naar de tijd, waar men niet in high-stress achter elke vermoedelijk gemiste informatie aanrende.

Interessant in dit verband is ook, dat Openbaring 19 over oordelen spreekt die in verbinding met de verschijning van Christus plaats zullen vinden. En er is sprake van grote legers, die blijkbaar in en rond Israël zullen optreden. Kun je je vandaag een oorlog voorstellen met veel grondtroepen? Nauwelijks. Dat zijn in het algemeen betrekkelijk geringe krachten. Vandaag wordt vooral met drones en vanuit de lucht (vliegtuigen, etc.) oorlog gevoerd. Waarom zullen dan opeens legers verschijnen? Zal de technische infrastructuur waar mogelijk verstoord gaan worden door Gods oordelen, zodat het niet langer mogelijk is om een hightech-oorlog te voeren?

We zullen het zien vanuit de hemel, met Christus, al degenen die vandaag hun leven aan de Heer Jezus overgegeven hebben, dat wil zeggen, die zich bekeerd en God hun zonden beleden hebben. Wanneer de Heer Jezus vandaag terug zou komen om ons in de hemel op te nemen volgens 1 Thessalonicenzen 4, dan zullen degenen die zich niet bekeerd hebben, deze oorlog “van onderaf” ervaren – dit moet een verschrikkelijke tijd zijn. Maar nog is het “genadetijd” om zich te bekeren en Jezus Christus als Redder aan te nemen. Vandaag nog. Wat morgen is, weten we niet. Het kan te laat zijn.

En menige absolute uitspraken van mensen zullen dan in lucht oplossen. Het kan ook heel anders worden dan mensen zich dat vandaag voorstellen. Gods Woord alleen geeft ons een zeker fundament.

Manuel Seibel, © Bibelpraxis

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW