7 jaar geleden

Een Stradivarius van 3.000.000 dollar gevonden in vuilnisbak

Welke waarde heeft de Bijbel?

Een Stradivarius werd in de vuilnisbak gevonden. Gevonden? Jazeker! Er zijn schatten waarvan de waarde gewoon onopgemerkt blijft, hoewel men die zou moeten kennen. Ook de Bijbel is zo’n schat, vaak onopgemerkt. Ook in uw leven?

Een vrouw in Los Angeles vond een cello van ongeveer 3 miljoen dollar1 van de beroemde viool- en cellobouwer Antonio Stradivari naast een stapel vuilnis. De cello werd 320 jaar geleden2 gebouwd en was een paar dagen eerder gestolen. Was de dief zich niet bewust van wat hij hier voor een waardevol artikel had ‘meegenomen’? Hoe dan ook, hij zette het korte tijd later naast de vuilnis, waar een vrouw deze cello vond – echter ook zonder zich van de waarde bewust te zijn, die haar in handen gevallen was. Alleen door berichten in de media werd ze zich bewust van de diefstal en kon ze het instrument weer teruggeven. Ze was van plan het instrument door een collega timmerman of te laten repareren of om te bouwen tot een cd-standaard. Stelt u zich dat eens voor!

Gaat het vandaag de dag niet veel mensen zo ten aanzien van de Bijbel? Het is het Goddelijke Woord en dus van onschatbare waarde. Drie miljoen dollar kan nooit opwegen tegen de werkelijke waarde van de Bijbel. En toch zijn heel weinig mensen zich van de waarde van de Bijbel bewust. In veel huishoudens is nog steeds zo’n ‘exemplaar’. Maar het zit onder het stof en ligt op een of andere plank. Of ergens anders. Daarbij is het het enige ‘instrument’, dat de mens vertelt wat hij moet doen om gered te worden: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).

En hoe ziet het er bij ons christenen uit, die in de Heer Jezus geloven en een verandering van gezindheid en van leven door Jezus Christus ervaren mochten? Zit de Bijbel bij ons ook onder het stof – ja kan zelfs (natuurlijk toevallig) in de vuilnisemmer belanden? In het Oude Testament vinden we de volgende gebeurtenis: “Toen zei de hogepriester Hilkia tegen de schrijver Safan: Ik heb het wetboek in het huis van de HEERE gevonden” (2 Kon. 22:8). Een priester van God moest het Woord van God VINDEN?

Misschien hebt u ook de Bijbel “verloren”. Vandaag kunt u het weer terug vinden en opnieuw daarin lezen – in deze kostbare schat van God. Of is de Bijbel ons niets meer waard?

21-05-2004

NOOT VERTALER:
1. Nu, anno 2016: € 2,6647, dus ruim 21/2 miljoen.
2. Een 17de-eeuwse cello van de hand van de Italiaanse meester Antonio Stradivari werd in 25 april 2004 uit de woning van een musicus in Los Angeles gestolen.

Manuel Seibel, © bibelpraxis.de

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW