12 jaar geleden

Een motiverend getuigenis

Een jonge man, Tim genaamd, begon nadat hij zijn schoolopleiding afgesloten had een opleiding voor een handmatig beroep. Hij kon niet thuiswonen, maar moest met twaalf anderen van zijn opleiding samenwonen. Dat maakte hem angstig, want hij wist dat zijn nieuwe collega’s zeer goddeloos waren. Ondanks dat knielde hij op de eerste avond voor het slapen gaan voor zijn bed neer, om zijn avondgebedstijd met God te hebben. Toen de kameraden dat zagen, begonnen zij hem uit te lachen en met alle mogelijke dingen naar hem te gooien. De volgende avond werd het nog erger. Een van hen had een gemeen idee: “Weet je wat, we houden Tim zolang onder water, totdat hij ons belooft, niet meer vroom te zijn”. Met groot gejoel stemden allen daarmee in  en sleurden Tim met hun mee naar een grote plas, die vlak in de buurt van hun woning lag.

Verbazingwekkend genoeg verweerde Tim zich niet. Toen ze bij de plas kwamen, lukte het hem om een rustig moment te benutten. Hij zei: “Jongens, ik wil jullie wat vertellen. Als jullie dan nog willen, kunnen jullie mij onder houden. Ik ben net 16 jaar oud. Mijn vader is twee weken geleden gestorven. Kort voor zijn dood riep hij mij bij zich en zei: ‘Tim, ik moet sterven. Je moeder heeft dan geen ‘man’ meer, jij moet je om haar bekommeren. je weet, dat ik altijd ervoor gebeden heb, dat je een trouw christen bent. Breng mij jouw bijbel, leg je hand erop en beloof mij, dat je ‘s morgens en ‘s avonds tot de Heer Jezus bidt en Hem om bewaring bidden wilt’. Jongens, dat heb ik mijn vader beloofd, en ik wil mij daar ook aan houden. Daaarom bid ik elke morgen en elke avond voor mijn bed. En het gaat nog verder: Gisteren toen ik van mijn moeder afscheid nam, zei ze dat ik altijd, wanneer men mij problemen maakt of mij tot boze dingen wil aanzetten, eraan te denken, dat ik een moeder heb die voor mij bidt. Nu weten jullie ervan. Als jullie nu nog willen, houdt mij dan onder water”.

Tim keek zijn collega’s, die rondom hem heen stonden, aan. De “harde kerels” waren getroffen; enkelen hadden zelfs tranen in de ogen. Er was geen sprake meer van hem onder water te houden. Een van hen trad op hem toe, strekte zijn hand naar hem uit en zei: Respect. Het spijt mij! De anderen deden het hem na.

Ongelooflijk: Zo overtuigend was Tims moedige getuigenis, dat hij twaalf jonge mensen voor de Heer Jezus won. Alle twaalf zijn van hun kant overtuigde christenen geworden.

Uit: © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW