6 jaar geleden

Een lamp die schijnt in een duistere plaats

Online sinds 25.06.2017 *

Petrus noemt het profetische woord als “een lamp die schijnt in een duistere plaats” (2 Petr. 1:19). De profetie van het Oude Testament wijst voortdurend op de tijd, wanneer de dag van de Heer aanbreekt, wanneer het oordeel over deze goddeloze wereld komt en de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen om hier Zijn koninkrijk op te richten en in gerechtigheid en vrede te regeren.

Hoewel deze profetieën niet rechtstreeks op ons van toepassing zijn, wordt ons toch gevraagd om er “aandacht” aan te schenken. Hoe meer we ons met de profetie bezighouden, des te duidelijker wordt ons, wat voor een “duistere [of vuile] plaats” deze wereld is waarin we leven. De zwaarte van het oordeel, die de dag van de Heer over deze aarde brengen zal, laat ons zien hoe God over deze wereld denkt. Dit moet een heiligende invloed op ons leven hebben en ons ervoor bewaren, dat wij gemene zaak met de wereld maken.

Maar het is niet genoeg om de duisternis van deze wereld te herkennen en ons van haar begeerten te scheiden. We hebben iets nodig, dat ons hart in beslag neemt. Dat is de reden waarom Petrus vervolgt: “totdat [de] dag aanbreekt en [de] morgenster opgaat in uw harten”. Morgenster betekent letterlijk “Lichtdrager, Lichtbrenger”. Het is een heenwijzing naar de Heer Jezus, Die voor de Zijnen terug zal komen, om hen tot Zich te nemen voordat de dag van de Heer met zijn oordelen aanbreken zal. Deze Lichtbrenger zal vandaag al Zijn licht in onze harten verbreiden. Wij zijn nu al “kinderen van de dag”. We mogen vandaag al de heerschappij van de Heer Jezus op alle terreinen van het leven herkennen. Zijn heerlijkheid zal onze harten nu al vullen. En we verheugen ons op Zijn komst en op Zijn verheerlijking op die dag, wanneer elke knie zich voor Hem buigen zal.

In het licht van deze toekomstige dag leiden we ons leven gescheiden van de “duistere plaats”, maar met het licht van een wonderbare hoop in onze harten. We geven acht op de lamp van het profetische woord, maar in onze harten schijnt een licht, dat helderder is dan elke lamp: Onze Heer Jezus Christus, de heldere Morgenster.

“… kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, … . Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden” (Ex. 10:22,23).

Marco Leßmann, © www.bibelstudium.de

*In het Duits online sinds … 20.06.2017

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW