9 jaar geleden

Echtscheidingen

28.06.2006

Scheidingen zijn tegenwoordig alledaagse gebeurtenissen. Er zijn nauwelijks scholen waar kinderen uit “normale” omstandigheden komen. Een van onze kinderen heeft een kameraad die een broer en een zus uit twee verschillende relaties heeft. Zelfs onder christenen, is deze trend niet te stoppen. Is hij niet te stoppen?

Scheidingen in Hessen

Vandaag kreeg ik een papier in mijn hand, waarin staat dat het aantal echtscheidingen voor het eerst na vijf jaar in Hessen1 is afgenomen. Maar zo zijn er nog altijd 15.600, alleen al in deze staat. In elk tweede geval waren er minderjarige kinderen – in totaal 12.400 meisjes en jongens moeten innerlijk met de scheiding van hun ouders leren omgaan – de scheidingsgeschillen niet meegerekend, die immers veel eerder beginnen. Toch worden er nog bijna twee keer zo veel huwelijken gesloten dan er echtscheidingen zijn. Of de echtscheidingen daarom afnemen, omdat steeds minder mensen trouwen?

Een tweede feit is dat het tijdstip van de echtscheidingen duidelijk steeds sneller na het huwelijk komt. Zo werden vorig jaar na vijf huwelijksjaren 1.036 huwelijken in Hessen gescheiden – na zes jaar 955 en na zeven jaar 925.

Waarom mislukken huwelijken  eigenlijk?

Wij zijn nog meer geïnteresseerd in het probleem onder de christenen. Aan de ene kant is er de moeilijkheid dat echtgenoten apart wonen. Misschien vanwege het feit, dat ze beiden werken en niet op elkaar aangewezen zijn (behalve met betrekking tot de lichamelijke bevrediging) en daardoor niet aan het huwelijk werken. Daarbij geldt voor de man: “Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de Gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven” (Ef. 5:25). En de vrouwen moeten worden onderwezen door oudere zusters “om hun mannen en kinderen lief te hebben” (Titus 2:4).

Deze liefde moet voor beide partijen een constante oefening zijn. Een huwelijk functioneert niet vanzelf. In geen enkel huwelijk. Je moet in het huwelijk investeren. Je moet tijd nemen. Je moet energie gebruiken. Als de man niet bereid om het “anders zijn” van zijn vrouw te accepteren en daarop in te gaan en haar behoeften te beantwoorden, zal het huwelijk achteruit gaan. Omgekeerd geldt voor de vrouw, dat ze  ook rekening moet houden met de andere aard van haar man, en op zijn behoeften ingaan moet.

Hoe de liefde “er zou moeten uitzien” …

Liefde moet praktisch en concreet zijn. Zo belangrijk het is om de echtgenoot te zeggen: ik hou van je, zo cruciaal is het ook, dat deze woorden door praktische bewijzen ondersteund worden. Als de man elke avond buiten het huis aan het werk is, onder de auto, achter de computer of middenin de muziek zit, zal een huwelijk stuk gaan. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons huwelijk!

Dan kan het zijn dat we niet meer samen bidden en de Bijbel lezen. Dat we het eigenlijke diepere doel niet meer inzien. Ook daardoor komen er conflicten in de huwelijken van de gelovigen – geen twijfel over. Beide zijn noodzakelijk evenals het gemeenschappelijk ademen!

Overspel – een verschrikkelijke vernietiger van het huwelijk!

En dan kunnen we ons persoonlijk ook vleselijk gedragen en ons door personen van het andere geslacht laten bekoren. Sleutelwoord echtbreuk. We lezen in het Woord van God: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders en overspelers zal God oordelen” (Hebr. 13:4).

Zelfs onder christenen nemen echtscheidingen en scheidingen toe. Helaas is dit zo. Des te meer is het aanleiding om zich weer op de opdracht als echtgenoot te bezinnen, om echte, diepe, actieve liefde voor de huwelijkspartner te ontwikkelen. Dan zal ons huwelijk niet na vijf of tien jaar schipbreuk lijden. Dan is het huwelijk een geschenk van de Heer voor ons!

Manuel Seibel, © Bibelpraxis.de

NOOT VERTALER:
1. Het gaat hier om de deelstaat Hessen in het midden van Duitsland met Wiesbaden als hoofdstad.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW