3 jaar geleden

Drijvend ijzer

2 Koningen 6 vers 1-7:
1. De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap.
2. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: Ga maar.
3. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee.
4. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om.
5. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: Ach, mijn heer, het was nog wel geleend!
6. De man Gods zei: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het ernaartoe en deed het ijzer bovendrijven.
7. Hij zei: Haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het.

Een leerling-profeet is onzorgvuldig: het ijzer valt van de geleende bijl en zinkt in de Jordaan. Het ijzer is hopeloos verloren. De onhandige arbeider onderneemt ook geen reddingspogingen. Maar hij gaat naar Elisa, de man van God. Deze gooit een stuk hout in het water en het hout trekt het ijzer aan als een gigantisch magneet … Nu kan het werk doorgaan.

Adam sloeg geen acht op Gods Woord in de hof van Eden. Hij sloeg geen acht op de eisen van de Schepper, Die hem het leven “leende”. Hij viel in zonde en was hopeloos verloren. En dat geldt ook voor al zijn nakomelingen. En nu? Alleen de Heer Jezus, de ware Elisa, kan helpen. Hij, die niet aan de dood onderworpen was (net zoals het hout niet in het water zinkt) stierf aan het kruis (waarnaar het hout in het bijzonder heen wijst); en iedereen die daarin gelooft, komt van de dood in het leven.

Wat er toen met Elisa gebeurde, was een wonder. Een natuurwet werd buiten werking gesteld. Als een persoon die dood is in zonden en overtredingen, tot leven komt door Gods genade (Ef. 2:5), is dat dan niet nog een groter wonder? Mogen vandaag veel van dergelijke wonderen gebeuren! Mogen nog veel meer mensen overgaan van de dood in het leven (Joh. 5:24)!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.11.2020.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW