15 jaar geleden

Deuteronomium 33:27

Deze geweldige belofte van God aan Zijn volk Israël mogen we ook op ons toepassen.
Een woning is de plaats waar we thuis zijn. Daar voelen we ons prettig, daar zijn we geborgen. Ook al stormt het buiten of komt er een onweer op, binnenshuis nemen we deze dingen maar indirect waar. Zo is het ook in het geestelijk leven. In de wereld is er veel wat ons zorgen bereidt. Leed en nood zijn ook het deel van de kinderen van God. Maar er is verschil tussen ons en de mensen van deze wereld. We mogen een plaats van geborgenheid kennen, een woning waar we beschutting vinden. Deze woning wil God Zelf voor ons zijn. Is dat niet iets geweldigs?
God geeft ons ook de belofte dat onder ons eeuwige armen zijn. De armen spreken van kracht en sterkte. We kennen een God Wiens kracht ons overeind houdt. Als we soms bang zijn dat we zouden vallen, mogen we weten dat dit niet gebeurt. God is bij ons, Hij richt ons op en draagt ons.

‘t Is Zijn sterke arm die mij leidt,
Zijn sterke arm die mij niet verlaat.
‘t Is Zijn sterke arm die mij grijpt,
ik ben zo blij dat Hij mij nooit meer loslaat.

Voor Israel was het de “God van oudsher”, de eeuwige God Die geen begin en geen einde heeft. Voor ons is Hij bovendien de Vader Die ons liefheeft. We mogen een bewuste relatie met Hem hebben. Het is inderdaad de moeite waard deze God volkomen te vertrouwen en ons in alles aan Hem toe te vertrouwen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW