5 jaar geleden

De werken en woorden van Jezus (13)

Bijbelcursus

Voor Pilatus

 

In de vorige les zagen we de Heer Jezus afscheid nemen van Zijn discipelen. Daarna ging Hij naar de hof van Getsémané, waar Hij drie keer bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan; echter niet zoals Ik wil, maar zoals U [wilt]” (Matth. 26:39).

Daarna kwamen de soldaten en dienaren van de Joden om Jezus gevangen te nemen. Ze hebben Hem meegenomen. Eerst naar Annas, daarna naar Kajafas en later naar Pilatus.

 

* * *

Vooraf: Geef in de antwoorden – voor zover mogelijk – ook aan in welke bijbelteksten of bijbelgedeelte u het antwoord gevonden hebt. Het liefst de antwoorden in eigen woorden weergeven.

 

We lezen nu eerst Johannes 18 vers 28-40.

1. Hoe haastig zijn de Joden bij het uitvoeren van hun boze plan! De zon is nog niet opgegaan als ze al voor het gerechtsgebouw van Pilatus, de Romeinse gouverneur, staan. Maar ze komen het gebouw niet binnen. Daar zijn ze te vroom voor. Ze zijn bang, dat ze zullen worden verontreinigd en ze daarom het Pascha niet zullen kunnen vieren. Weet u waarom ze zichzelf verontreinigen zouden, als ze het gebouw binnen zouden gaan?

………………………………………………………………………………………………………………………

Als u het antwoord niet weet, kan Handelingen 10 vers 28 helpen.

2. Ziet u, dat is nu huichelarij: niet verontreinigd willen worden door het huis van Pilatus binnen te gaan, maar wel de grootste zonde te doen die mogelijk is. Welke zonde is dat?

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Als de Joden Jezus hadden gedood, hoe zouden ze dat hebben gedaan? (Denk aan Stefanus in Handelingen 7).

………………………………………………………………………………………………………

Nu gaan de Romeinen het doen. Hoe zal dat gaan?

(zie in Mattheüs 20)

………………………………………………………………………………………………………………………

4. De Joden hebben de Heer Jezus van veel dingen beschuldigd. U kunt erover lezen in de evangeliën. Eén ding interesseert Pilatus echter het meest. Dat is de vraag of Jezus de Koning van de Joden is. Als dat waar was, dan zou Hij een gevaarlijke man zijn voor de Romeinen, een rebel die gestraft zou moeten worden. Welke heerser maakte zich enkele decennia eerder grote zorgen, toen hij hoorde dat de koning van de Joden was geboren? (zie in het Mattheüs-evangelie)

………………………………………………………………………………………………………………………

Welke vreselijke daad beging deze heerser toen? (zie eveneens in het Mattheüs-evangelie)

………………………………………………………………………………………………………………………

5. De Heer Jezus legt de hele zaak aan Pilatus uit (Joh. 18:36). Hij heeft een koninkrijk, maar geen koninkrijk zoals andere koningen in deze wereld hebben. Als dat het geval was geweest, wat zouden dan Zijn dienaren gedaan hebben? 

………………………………………………………………………………………………

Met welke woorden drukt de Heer Jezus uit, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was?

………………………………………………………………………………………………

6. Pilatus moet van Jezus getuigen: “Ik vind geen enkele schuld in Hem” (Joh. 18:38). In de eerste zeven verzen van Johannes 19 vinden we dit gezegde nog twee keer. In welke verzen?

Vers …….. en vers ……..

7. Pilatus, de rechter, zegt weliswaar driemaal, dat Jezus onschuldig is, maar beveelt Hem vervolgens toch te kruisigen. Kruisiging is een van de ergste mogelijke doodstraffen. Is dat niet het ergste onrecht, dat ooit iemand is aangedaan? Terwijl Pilatus op de rechterstoel zit, wordt hij gewaarschuwd Jezus niet te oordelen. Door wie? (ook te vinden in het Mattheüs-evangelie)

………………………………………………………………………………………………

8. Welke woorden maken duidelijk, dat deze persoon ook weet dat Hij onschuldig is?

………………………………………………………………………………………………

9. Jezus en Barabbas. Barabbas betekent “zoon van de vader”. Maar was de Heer Jezus niet ook de “Zoon van de Vader”?

………………………………………………………………………………………………

Van welke Vader zelfs?

………………………………………………………………………………………………

10. Barabbas was een beruchte man, een rover, zegt Johannes 18 vers 40. Wat was hij nog meer? (Hand. 3:14)

…………………………………………………….

11. Tijdens het Paasfeest lieten de Romeinen een gevangene vrij. Ze deden dit om de Joden vriendelijk te stemmen. Pilatus, die Jezus wil vrijlaten, denkt dat hij erg slim is doordat hij Jezus tegenover Barabbas stelt en de mensen vraagt, ​​wie hij moet vrijlaten. Hij denkt dat ze Jezus, “hun Koning”, zullen kiezen en niet de moordenaar Barabbas. Waarom wordt niet aan de verwachtingen van Pilatus voldaan? (Matth. 27:15-22)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lees nu eerst Johannes 19 vers 1-16.

12. Als het volk Barabbas kiest in plaats van de Heer Jezus, probeert Pilatus Hem op een andere manier vrij te krijgen. Hoe? (Vergelijk Joh. 19 vers 1 met Luk. 23:16)

………………………………………………………………………………………………………………………

13. De soldaten die uit de aanklacht tegen de Joden hoorden, dat Jezus zichzelf Koning zou wilde maken, bespotten Hem. Wat geven ze Hem als kroon?

……………………………………………………

14. Wat trekken ze Hem aan?

………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wat geven ze Hem als scepter? (Matth. 27:29)

…………………………………………………………………………………………………

16. En wat doen ze ermee? (Matth. 27:30)

…………………………………………………………………………………………………

17. Ze vallen voor Hem op hun knieën en begroeten Hem met de woorden (Matth. 27:29):

…………………………………………………………………………………………………

Ze spuugden ook in Zijn gezicht. Jezus heeft dit allemaal verdragen. Stelt u zich dat eens voor! Hij, de Heer der heren, de Koning der koningen, de Zoon van God!

18. Pilatus probeert nog steeds op verschillende manieren de mening van de opstandige massa te veranderen. Maar niets helpt meer. Ze willen Zijn dood. Hij moet gekruisigd worden. En als Pilatus Hem zou loslaten, dan (Joh. 19:12):

…………………………………………………………………………………………………

Ze zouden Pilatus, die al een aantal dingen had begaan, aanklagen bij de wrede keizer Tiberius.

19. Maar de wispelturige Pilatus veroordeelt liever de ‘Onschuldige’ tot de dood aan het kruis, dan zijn post als stadhouder te verliezen. Zo ging Jezus van

G……………………………………. (Mark. 14:32)

over G……………………………….. (= Stenen plaveisel, Joh. 19:13) 

naar G…………………………………. (Joh. 19:17).

 

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW