2 jaar geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (4)

“Want dit zeggen wij u door [het] woord van [de] Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórgaan” (1 Thess. 4:15).

De opname

 

Wij hebben gekeken naar vier openbaringen die aan Paulus zijn gegeven: de boodschap van het evangelie; de verborgenheid van Christus; het avondmaal. Nu zullen wij de ontmoeting in de lucht beschouwen.

De apostel Paulus had de Thessalonicenzen zojuist verteld dat hun geliefden die in Christus gestorven waren, met Christus zouden terugkeren bij Zijn wederkomst in heerlijkheid (1 Thess. 3:13; 4:14). Maar hoe kon dit mogelijk zijn voor hen die reeds gestorven waren? Zijn antwoord op deze moeilijkheid was “door het woord van de Heer.” Toen hij zei: “door het woord van de Heer,” verwees hij niet naar een of andere profetie uit het Oude Testament of een ander gedeelte van de Schrift, maar dat hij op het punt stond een bijzondere openbaring aan hen mee te delen, die hem door de Heer zelf was gegeven om deze specifieke vraag te beantwoorden. Dit woord dat aan Paulus was gegeven, openbaarde dat er een “opname” zou zijn van dode en levende heiligen. Hij ontvouwt deze openbaring in de verzen 15-17 en zegt, dat de doden eerst zullen opstaan en de levende christenen hen niet zullen vóórgaan, want de Heer zal uit de hemel neerdalen “en de doden in Christus zullen eerst opstaan.” Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen en “zo zullen wij altijd met [de] Heer zijn.”

Paulus beschrijft de komst van de Heer voor de heiligen (zowel doden als levenden) met de term “gevangen nemen,” waarvan het woord “opname” is afgeleid. Het betekent “rukken” of “plotseling grijpen” met het idee dat er kracht bij komt kijken. De Heer Jezus zal ons plotseling en krachtig wegrukken uit deze wereld. Dus deze openbaring, het woord van de Heer aan Paulus, laat ons zien, dat Jezus eerst zal komen voor de Zijnen. Maar dit zal zijn opdat wij met Hem zullen komen wanneer Hij geopenbaard wordt in heerlijkheid. Waakt u en wacht u op Christus?

Brian Reynolds; © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW