1 jaar geleden

De veiligste plek op aarde

Leestijd: 3 minuten

Wat is de veiligste plek op aarde? Hier in 2020 – en dat is in 2022 ongetwijfeld niet anders {FW} – vertellen ze ons, dat de veiligste plek isolatie is, blijf thuis, ga niet naar buiten. In de jaren 50 zeiden ze, dat de veiligste plek een schuilkelder was. Maar waar is de veiligste plek op aarde? Volgens Psalm 91 is dat in de schaduw van de Almachtige!

De Persoon van de veiligheid

Het is interessant dat de naam van de schrijver van deze Psalm niet wordt gegeven. Velen denken dat het Mozes is, omdat er overeenkomsten zijn met Psalm 90 en 91. Maar er worden vier namen van God gegeven in deze ene Psalm! In de eerste twee verzen worden vier namen gegeven om onze God te beschrijven.

De Allerhoogste (Elyon): dit beschrijft onze God als de Sterkste van de sterken, Iemand die alle anderen overtreft, oppermachtig boven alle anderen in macht en gezag!

Almachtig (Shadday/Shaddai): betekent almachtig (alle macht).

HEERE (Jahweh/Jehovah): de verbondhoudende God die de God van de relatie is en de Zelfbestaande!

Mijn God (Elohay/Elohim): de allerhoogste Schepper, spreekt van Zijn macht en kracht!

De plaats van veiligheid

Er worden hier in de eerste vijf verzen acht plaatsen van veiligheid genoemd:

“U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen.”

De verborgen plaats (schuilplaats) van de Allerhoogste: God heeft een verborgen plaats. David wist van deze verborgen plaats, in Psalm 27 vers 5 zei hij: “Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.” In Psalm 31 vers 21 verklaarde hij: “U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen.” Deze verborgen plaats is een plaats om in te wonen. Merk op, dat hij zegt “Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent”. Het woord ‘verborgene’ betekent ook er thuis in zijn. Zij die daar wonen, verblijven onder de schaduw van de Almachtige.

Schaduw van de Almachtige: Dit herinnert ons aan de bescherming, troost en voortdurende zorg die wij kunnen genieten als degenen die verbonden zijn met de Almachtige God! Deze uitdrukking heeft betrekking op nabijheid. Om in iemands schaduw te zijn, moeten we vrij dicht bij hem zijn en hij bij ons!

De Bijbel spreekt op vier manieren over de schaduw van de Almachtige:

  • De schaduw van de rots (Jes. 32:2) spreekt van soevereine heerschappij en beschutting.
  • De schaduw van de boom (Hoogl. 2:3) spreekt van verkwikking.
  • De schaduw van Zijn vleugels (Ps. 63:8) spreekt van bescherming.
  • De schaduw van Zijn hand (Jes. 49:2) spreekt van veiligheid.

Mijn toevlucht en mijn burcht: Hier hebben we de derde en vierde plaats van veiligheid. Merk op dat hij in vers 2 kan zeggen: Mijn toevlucht, mijn vesting en mijn God! Wanneer er echte innerlijke verbondenheid is met onze God, kunnen we met vertrouwen zeggen, dat Hij mijn toevlucht is – de plaats waar ik naar toe vlucht. Hij is mijn burcht – de plaats waar ik bescherming en verdediging kan vinden. Hij is mijn God en op Hem zal ik vertrouwen!

Zijn veren en Zijn vleugels: De volgende twee plaatsen van veiligheid worden gevonden in vers vier. De Heer wordt afgebeeld als een moederkloek of zoals sommigen zeggen een moederarend die voor haar soortgenoten bescherming biedt tegen de vogelvanger, een persoon die vogels in de val lokt. Dit herinnert ons eraan, dat wij een vijand hebben die ons in de val wil lokken! Soms door zonde in ons leven, andere keren door omstandigheden om ons heen. Hij houdt ervan onze geest aan te vallen en ons angst aan te jagen voor wat er om ons heen gebeurt! Merk op dat Hij het twee keer heeft over de pestilentie in vers 3 en vers 6. Maar als een moedervogel beschermt de Heer ons met Zijn veren (Zijn tederheid) en Zijn vleugels (Zijn kracht).

Uw schild en pantser: de laatste twee plaatsen van veiligheid liggen achter Zijn waarheid. Het Woord van God werkt als een schild om je te beschermen. Merk op dat hier twee soorten schilden zijn. Het ene is een groot schild voor het hele lichaam, het andere is een persoonlijk klein schild. Ze spreken beide over het Woord van God dat ons beschermt. Het schild herinnert ons eraan, dat we een schild van geloof hebben dat omhoog geheven moet worden tegen de vijand. Alles wat je uit het Woord weet, moet je inbrengen in elke situatie waarmee je te maken krijgt. Wat er ook aan de hand is in onze wereld, wat leert het Woord ons? Het pantser of het kleine schild kan ons eraan herinneren dat we specifieke verzen paraat moeten hebben als de vijand aanvalt.

De belofte van veiligheid

Laten we nu verder gaan en kijken naar de laatste drie verzen, daar zijn zeven “Ik zal.” Zeven beloften worden hier gegeven aan degene die de Heer liefheeft (vs. 14) en degene die Zijn Naam kent (vs. 14). Degene die zijn genegenheid inzet en de Heer met heel zijn hart achterna gaat, ondanks wat er om hem heen gebeurt, wordt verlossing, gebedsverhoring en bescherming beloofd. Degene die vertrouwt op het karakter van God, wat het betekent om Zijn naam te kennen, zal de aanwezigheid en vrede van God ervaren. Wanneer wij leren vertrouwen op wie Hij is en wat Hij bereid is voor ons te doen, zal er een voldoening zijn, omdat wij ons op de veiligste plaats op aarde zullen bevinden, onder Zijn hoede!

 

Tim Hadley sr.; © anchorsforlife.org

18 Mei 2020 gepubliceerd in het Engels.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW